Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kinga Bocionga"

Photopolymerization efficiency and some properties of light-curable dental composites Efektywność fotopolimeryzacji oraz wybrane właściwości światłoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych DOI:10.12916/przemchem.2014.779


  Com. dental methacrylic resin-matrix composite material was photopolymerized for 20-120 s (1400 mW/cm2) and studied for curing efficiency (degree of conversion and depth of cure). The photopolymerization time did affect neither surface hardness, nor tensile strength nor plastic deformation of the cured composite. The conversion degree was always not less than 65%. Zbadano wpływ czasu prowadzenia fotopolimeryzacji na wybrane właściwości, w tym efektywność fotopolimeryzacji, materiału Filtek Ultimate. Badania uwzględniały ocenę twardości, mikrotwardości, średnicowej wytrzymałości na rozciąganie oraz oszacowanie stopnia konwersji w masie, jak i w warstwie wierzchniej. Zmienny czas naświetlania kompozytu nie wpłynął w znaczący sposób na właściwości materiału. Każdorazowo uzyskano zadowalający stopień konwersji (powyżej 65%). Najlepszymi właściwościami, również z punktu widzenia głębokości sieciowania, charakteryzował się kompozyt naświetlany przez 120 s. aUniwersytet Medyczny w Łodzi, bPolitechnika Łódzka Kinga Bocionga,*, Joanna Kleczewskab, Jerzy Sokołowskia Photopolymerization efficiency and some properties of light-curable dental composites Efektywność fotopolimeryzacji oraz wybrane właściwości światłoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.779 Dr inż. Kinga BOCIONG w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W 2010 r. uzyskała stopień naukowy doktora. Do 2012 r. była pracownikiem Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej. Obecnie pracuje w Uczelnianym Laboratorium Badań Materiałowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalność - technologia oraz modyfikacji polimerów i elastomerów, chemia i fizykochemia materiałów stomatologicznych, polimeryzacja oraz modyfikacja kompozytów dentystycznych. Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, tel.: (42) 272-57-66[...]

 Strona 1