Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Grucka"

Analiza pomiaru hałaśliwości nawierzchni z asfaltu porowatego w określonych warunkach eksploatacji


  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego nawierzchni typu asfalt porowaty na autostradzie A73 w Holandii przeprowadzonych w latach 2011 - 2013. Istotą przedstawionych wyników jest ocena skuteczności pochłaniania hałasu przy określonych typach przejeżdżających pojazdów w różnych okresach eksploatacji nawierzchni.Wlatach 2011 - 2012 prowadzono pomiary hałasu po zakończeniu okresu gwarancji warstwy ścieralnej, a w 2013 r. po jej rekonstrukcji. Słowa kluczowe: autostrada, nawierzchnia, natężenie, hałas, pomiar.Asfaltowe nawierzchnie drogowe muszą spełniać wymagania dotyczące m.in. bezpieczeństwa i komfortu jazdy, utrzymania i trwałości oraz właściwego poziomu hałasu pochodzącego od przejeżdżających pojazdów samochodowych. W państwach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, hałas i jego wpływ na otoczenie człowieka jest ograniczany przez tworzenie optymalnych rozwiązań materiałowo- technologicznych dostosowanych do warunków klimatycznych i drogowych [1]. Właściwym kierunkiem działań jest wykonywanie cichych i trwałych nawierzchni asfaltowych, których charakterystyczną właściwością jest obniżenie poziomu hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy samochodowe. Jedno z rozwiązań polega na zastosowaniu nawierzchni typu asfalt porowaty. Przyjmuje się, że w okresie gwarancji warstwa ścieralna powinna spełniać oczekiwaną funkcję w zakresie redukcji hałasu i pochłaniania wody opadowej. Wśród istotnych czynników mających ważne znaczenie z punktu widzenia uciążliwości drogi dla otoczenia oraz bezpieczeństwa ruchu wymienić można hałaśliwość nawierzchni (skuteczność pochłaniania hałasu przez nawierzchnię podczas cyklu jej życia), przepuszczalność poziomą i pionową wody opadowej przez warstwę typu asfalt porowaty. Głównym celem [...]

 Strona 1