Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Makuch"

Badanie kompozytów polimerowych z grafenem i ceramiką metodą DSI DOI:10.15199/62.2017.7.25


  Badania nad nowymi materiałami kompozytowymi na bazie polimerów wzbogaconymi odmianami alotropowymi węgla prowadzone są obecnie w wielu ośrodkach na świecie1-6). Wyniki tych badań wykazują, że wzbogacone materiały polimerowe, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania składników oraz zastosowania właściwych parametrów technologicznych procesu, mają znacząco korzystne właściwości mechaniczne, fizyczne, a w szczególności termiczne. Jednocześnie w tego typu materiałach bardziej niż w innych można kształtować i projektować właściwości poprzez odpowiedni dobór składników, kształtu i wielkość cząstek oraz zawartość fazy dyspersyjnej7- 9). W celu uzyskania korzystnych właściwości fizyczno-chemicznych nowego kompozytu kluczowe jest otrzymanie jednorodnego proszku kompozytowego, a następnie jego termiczna konsolidacja z zastosowaniem odpowiednich parametrów procesu technologicznego10). Udział składników oraz sposób ich przygotowania do procesu konsolidacji decyduje o właściwej strukturze uzyskanego materiału kompozytowego i jego właściwościach mechanicznych. Do oceny właściwości mechanicznych nowych kompozytów tradycyjne testy wytrzymałościowe wymagają przygotowania próbek o określonym kształcie, wielkości i w określonej liczbie, co stanowi znaczną niedogodność. W metodzie indentacji DSI nie ma takich wymagań i z tego względu od lat 80. XX w. jest ona stosowana do badania taśm, powłok i materiałów występujących w niewielkich ilościach11-14). 1568 96/7(2017) Prof. dr hab. inż. Konstanty SKALSKI w roku 1966 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 1987 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na tym samym wydziale, a w 2004 r. otrzymał tytuł profesora. Od 2014 r. pracuje w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Specjalność - mechanika materiałów, inżynieria biomedyczna. Table 1. Characteristics of composite powder blends Tabela 1. Skład mieszanek proszków kompozytowych Proszek PA, g Gn,[...]

 Strona 1