Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Maziarczyk"

Oznaczanie zawartości fukosterolu w nadkrytycznym ekstrakcie z morszczynu pęcherzykowatego metodą chromatografii w stanie nadkrytycznym DOI:10.15199/62.2019.1.8


  Ekstrakcja nadkrytyczna (EN) ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym wykorzystuje właściwości ditlenku węgla w warunkach przekraczających jego parametry krytyczne (31,1°C, 73,8 bar), w których to faza (ciecz lub gaz) staje się płynem nadkrytycznym1). Separacja związków biologicznie aktywnych uzależniona jest od gęstości płynu, którą można kontrolować poprzez zmiany temperatury i ciśnienia2). Chromatografia z fazą ruchomą w stanie nadkrytycznym (SFC) jest rodzajem chromatografii, która pozwala na pracę zarówno w trybie faz normalnych NP (normal phase), jak i w trybie faz odwróconych RP (reversed phase). Systemy nadkrytyczne wyposażone są w podobne moduły, jak w przypadku konwencjonalnego systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Różnicę w budowie obu systemów stanowi dodatkowy regulator ciśnienia (ABPR), którego rolą jest utrzymywanie fazy mobilnej (ditlenku węgla) w określonych, zadanych warunkach ciśnienia3). W porównaniu z innymi technikami chromatograficznymi zaletą chromatografii z fazą ruchomą w stanie nadkrytycznym jest możliwość kontrolowania trzech głównych parametrów, takich jak ciśnienie, temperatura oraz dodatek współrozpuszczalnika. Ponadto, chromatografia ta charakteryzuje się elementami zarówno chromatografii cieczowej (LC), jak i gazowej (GC). W metodzie SFC niższa lepkość ditlenku węgla umożliwia stosowanie wyższych przepływów fazy ruchomej, co z kolei pozwala na znaczne skrócenie czasu analizy w porównaniu z metodami LC i GC4). Podobnie jak w przypadku ekstrakcji nadkrytycznej, poszczególne parametry systemu SFC mają wpływ na separację poszczególnych frakcji związków biologicznie aktywnych5). Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus L., Fucaceae) należy do grupy brązowych alg, które zawierają substancje bio- Katarzyna Tyśkiewicza, Marcin Konkola, Rafał Wiejaka, Izabela Maziarczyka, Edward Rója, Renata Tyśkiewiczb, Jolanta Jaroszuk-Ścisełb, Krystyna Skalicka-Woźniakc 98/1(2019) 71 Mgr inż. Iza[...]

 Strona 1