Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EDYTA JASEŃCZUK"

Katalizatory magnetytowe do konwersji tlenku węgla parą wodną otrzymywane przez templatowanie

Czytaj za darmo! »

Spreparowano katalizatory magnetytowe poprzez odwzorowanie ("templatowanie") struktury porowatej węgli aktywnych bazujących na materiale handlowym RO 0.8 firmy Norit. Jako dodatków użyto tlenków chromu i miedzi. Zbadano aktywność katalityczną otrzymanych układów w reakcji wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) parą wodną (WTKCO). Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze różniczkowym pod ciśnieniem 2,5 MPa. Do scharakteryzowania węgli i katalizatorów wykorzystano fizysorpcję azotu. Stwierdzono, że metodą templatowania można uzyskać materiały tlenkowe o bardzo dużych powierzchniach właściwych. Z materiałów tych można otrzymać aktywne katalizatory Fe-Cr-Cu przeznaczone do wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) parą wodną. Najefektywniejszym sposobem modyfika[...]

 Strona 1