Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Chenle Zhanga"

Synteza matrycowa kompozytów tlenku cynku stosowanych w ogniwach słonecznych uczulanych barwnikiem DOI:10.15199/62.2018.2.2


  Energia ma podstawowe znaczenie zarówno dla gospodarki światowej, jak i dla życia zwykłych ludzi. Odnawialne źródła energii są szeroko rozpowszechnione i przyjazne środowisku. Zrównoważone wykorzystanie energii odnawialnej jest kluczowym działaniem służącym rozwiązaniu kryzysu energetycznego i problemów środowiskowych. Ogniwa słoneczne uczulane barwnikiem DSSC (dye-sensitized solar cells) zaczęły cieszyć się zainteresowaniem na całym świecie ze względu na niskie koszty produkcji i nieskomplikowany proces ich wytwarzania. Ich użycie do przemiany energii słonecznej na elektryczność stanowi symulację działania zielonych roślin, wykorzystujących energię słonecz- Energy is an important issue affecting both the world economy and life of the common people. Renewable energy resources are widely distributed and environment-friendly. A sustainable utilization of the renewable energy is an important measure to solve the energy crisis and environmental problems. Dye-sensitized solar cells (DSSC) received worldwide attention because of a low production cost and simple process for manufacturing. The material nanostructure morphology and preparation method of the anode of photocells have a high impact on the DSSC performance. They are used to simulate green plants in the use of solar energy for photosynthesis by the conversion of solar energy to electricity. Zinc oxide is a promising material for construction of the anodes, because of variability of its nanostructures and excellent electron mobility. Since the successful implementation of titanium dioxide in the field of photocatalysis in early 1970s1), the material has become one of the favored oxides in many energy-related applications including DSSC2-5), quantum dot-sensitized solar cells6), polymer photovoltaics7) and water splitting8). The primary interest in the material is driven by the scientific significance of its electronic properties and the ease nanostructuring by a variety of sy[...]

 Strona 1