Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Tomasik"

Tynki gipsowe DOLINY NIDY jednym z ważnych elementów budownictwa zrównoważonego DOI:10.15199/33.2015.04.10

Czytaj za darmo! »

Najbardziej wyczerpująca definicja budownictwa zrównoważonego, do którego świadome społeczeństwo musi coraz szybciej zmierzać, określa go jako zbiór procesów powodujących powstanie produktu budowlanego (np. wyrób, budynek, budowla, infrastruktura, a także ich bezpośrednie otoczenie), który: - poprawia jakość życia i satysfakcjonuje klienta; - zapewnia elastyczność i podatność na zmiany użytkowania w przyszłości; - zapewnia żądane właściwości otoczenia społecznego i przyrodniczego; - sprzyja inwestowaniu w ludzi i sprzęt w warunkach konkurencyjności; - zapewnia wzrost ekonomiczny przy jednoczesnej redukcji skażenia oraz wykorzystania surowców; - służy sprawiedliwszemu (szerzej i uczciwiej[...]

 Strona 1