Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Pawłowski"

70 lat działalności PIMR Poznań dla rozwoju maszyn rolniczych i rolnictwa DOI:


  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu od 1946 r. realizuje prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe i ogólnotechniczne, tworzące postęp w nauce i technice rolniczej, zwłaszcza w budowie i eksploatacji maszyn rolniczych i urządzeń do przetwórstwa płodów rolnych, oraz wdraża wyniki tych badań w przedsiębiorstwach maszyn rolniczych i spożywczych. Prace te mają charakter ciągły i obejmują m.in. następujące grupy tematyczne: ● optymalizacja konstrukcji maszyn i rządzeń rolniczych pod kątem zmniejszenia energochłonności eksploatacyjnej, ● ograniczenie negatywnego wpływu konstrukcji maszyn rolniczych na środowiska naturalne i zagrożenie życia i zdrowia człowieka, ● badanie nowych agrotechnologii oraz opracowywanie nowatorskiego sprzętu do ich realizacji, ● automatyzacja i robotyzacja procesów agrotechnicznych, ● badania materiałowe oraz optymalizacja elementów i zespołów podnoszących jakość maszyn, ● rozwój technik komputerowego wspomagania projektowania i symulacyjnych badań maszyn, obejmujących modelowanie wirtualne oraz badania symulacyjne (systemy: SolidWorks, I-Deas, Matlab, Autodesk Inventor, NX, ADAMS, I-deas, PATRAN/NASTRAN, FluidSim, LMS Amesim oraz[...]

70 lat działalności PIMR Poznań dla rozwoju branży maszyn rolniczych i rolnictwa DOI:


  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu od 1946 roku realizuje prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, tworzące postęp w nauce i technice rolniczej, zwłaszcza w budowie i eksploatacji maszyn rolniczych i urządzeń do przetwórstwa płodów rolnych oraz komercjalizuje wyniki tych badań do praktyki gospodarczej w przedsiębiorstwach z branży maszyn rolniczych i spożywczych. Prace te mają charakter ciągły i obejmują między innymi następujące grupy tematyczne: ● optymalizację konstrukcji maszyn i rządzeń rolniczych pod katem zmniejszenia energochłonności eksploatacyjnej, ● ograniczenie negatywnego wpływu konstrukcji maszyn rolniczych na środowiska naturalne i zagrożenie życia i zdrowia człowieka, ● badanie nowych agrotechnologii oraz opracowywanie nowatorskiego sprzętu dla ich realizacji, ● automatyzację i robotyzację procesów agrotechnicznych, ● badania materiałowe oraz optymalizacja elementów i zespołów podnoszących jakość maszyn, ● rozwój technik komputerowego wspomagania projektowania i symulacyjnych badań maszyn, obejmujących modelowanie wirtualne oraz badania i analizy MES, ● badania dynamiki maszyn, diagnostykę wibroakustyczną i badania degradacji technicznej maszyn oraz innych obiektów technicznych metodami energetycznymi, ● badania w zakresie nowoczesnej chemizacji, ochrony środowiska i wykorzystania odnawialnyc[...]

 Strona 1