Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marko HABJANIČ"

The management and implementation of energy audits of small and medium enterprises DOI:10.15199/48.2016.09.51

Czytaj za darmo! »

Energy audits have become in recent years a basic tool for determining the current energy situation in the facility and determining the energy balances in the technological processes. It allows us, with the information about the current energy state, to set the objectives for the implementation of energy efficiency measures in a building or technological process. A way to carry out an energy audit is determined by the methodology issued by the Ministry of environment and spatial planning. Management, experiential decision making for appropriate measures largely depends on the experience and technical expertise of individual operators. In the new Energy Act is determined, that larger companies, as those defined in the regulations in the field of commercial companies implement energy audits every four years. Streszczenie. Audyty energetyczne stały sie w ostatnich latach podstawowym narzędziem, pozwalającym określić stan energetyczny urządzenia oraz równowagę energetyczną w procesie technologicznym. Zezwala to, razem z informacją o bieżącym stanie energetycznym, ustanowić wskaźniki do zaimplementowania w pomiarach sprawności energetycznej w budownictwie lub procesach technologicznych. Sposób prowadzenia audytu energetycznego określony jest przez Ministerstwo Środowiska I Planowania Przestrzennego w Słowenii. Zarządzanie oparte na decyzji doświadczeniowej w dużym stopniu zależy od doświadczenia indywidualnych operatorów. W nowym Akcie Energetycznym (Słowenia) wskazano, że większe przedsiębiorstwa, jak te zdefiniowane w przepisach o przedsiębiorstwach komeryjnych, poddane są audytowi energetycznemu c cztery lata. (Zarządzanie I implementacja audytów energetycznych w małych I średnich przedsiębiorstwach). Keywords: energy efficiency, energy management, key performance indicator, small and medium enterprises. Słowa kluczowe: sprawność energetyczna, zarządzanie energią, wskaźnik kluczowego działania, małe I średnie przedsiębiorstwa Introduction In [...]

 Strona 1