Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARTA ŻAK-SZWED"

Wpływ warunków wytwarzania na własności spieków Fe-50 %Co

Czytaj za darmo! »

Stopy żelaza z kobaltem zawierające od 15 do 50 % mas. Co, posiadają szczególne własności magnetyczne. Charakteryzują się bardzo wysoką wartością indukcji nasycenia oraz małą siłą koercji, dzięki czemu znalazły powszechne zastosowanie w wysoko wydajnych silnikach i generatorach lotniczych oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność uzyskania maksymalnej sprawności urządzeń [1, 2]. Ze wzglę[...]

Własności spieków Fe-Cu i Fe-Cu-Sn spełniających rolę osnowy w narzędziach metaliczno-diamentowych

Czytaj za darmo! »

W pracy podjęto próbę ustalenia wpływu składu chemicznego i warunków konsolidacji proszku na mikrostrukturę i własności mechaniczne materiałów znajdujących zastosowanie do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. W badaniach wykorzystano dwa stopowe proszki na bazie żelaza, które zagęszczano metodą prasowania na gorąco oraz prasowania na zimno i spiekania w atmosferze redukującej. Spieki podda[...]

 Strona 1