Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Cwyl"

Administracyjne aspekty procesu przygotowania budowy elektrowni jądrowej


  Poziom zużycia energii elektrycznej określa poziomrozwoju społeczeństw, krajów czy regionów kuli ziemskiej. Polska pozostała jednymz niewielu państw europejskich, które nie korzystają jeszcze z energii pozyskiwanej z elektrowni jądrowych. Ze względu na aspekty społeczne, znaczenie gospodarcze i obawy środowiskowe dotyczące eksploatacji elektrowni jądrowej, decyzje o jej budowie wzbudzają wiele kontrowersji i są podstawą do szerokiej dyskusji o korzyściach i zagrożeniach związanych z realizacją tych inwestycji. Polska, mając duży deficyt energetyczny, jest "zmuszona" do budowy elektrowni jądrowych bądź konwencjonalnych oraz inwestycji w infrastrukturę przesyłową. Z obecnego deficytu energetycznego kraju wynika, że powinny powstać co najmniej trzy elektrownie o mocach 2 - 3 tys. MW. Planuje się, że co najmniej jedna będzie elektrownią jądrową. Pozostałe niedobory energetyczne krajumogą być wtedy uzupełnione przez rozbudowę i modernizację już pracujących elektrowni konwencjonalnych, np. trwająca rozbudowa elektrowni konwencjonalnej w Kozienicach. Zamiar pozyskiwania energii elektrycznej z energetyki jądrowej, będący strategiczną decyzją naszego kraju, został również podyktowany wprowadzonymi w ostatnich latach rozporządzeniami europejskimi obwarowującymi stosowanie paliw konwencjonalnych, takich jak węgiel brunatny i kamienny (kopaliny) oraz dodatkowymi kosztami związanymi z ich wykorzystaniemz uwzględnieniemopłat za emisję CO2. Spośród państw europejskich, Polska w największym stopniu bazuje na energii pozyskiwanej ze spalania węgla kamiennego i węgla brunatnego. W efekcie na jednego mieszkańca naszego kraju przypada rocznie 7,8 t emisji CO2, przy średniej światowej emisji na poziomie 4,2 t rocznie. Mniej więcej tym samym poziomem emisji CO2 charakteryzują sięWłochy,Wielka Brytania i Dania, a dla porównania we Francji wskaźnik emisji wynosi 6,2 t rocznie namieszkańca [3]. Energia pozyskiwana z rozszczepi[...]

 Strona 1