Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Weber"

Analiza energochłonności różnych rodzajów budynków w Polsce

Czytaj za darmo! »

Od 1 stycznia 2009 r. w Polsce zaczęły obowiązywać postanowienia nowelizacji ustawy -Prawobudowlane z17września 2008 r. Zmiany te byływynikiemkonieczności dostosowania polskiego prawa do Dyrektywy2002/ 92/ECwsprawie charakterystyki energetycznej budynku (EnergyPerformance ofBuildingsDirective).Podstawowym celem dyrektywy jest wsparcie procesu oszczędności energii i promocja efektywnych energetycznie rozwiązań w budownictwie, a podstawowymdziałaniemcertyfikacja energetyczna nowo budowanych, sprzedawanych i wynajmowanych budynków. Dzięki temu użytkownik może zapoznać się z informacją na temat energochłonności budynku, sposobówpoprawy parametrówenergetycznych czy też, co jest z punktuwidzenia użytkownika najcenniejsze, poznać potencjalne koszty eksploatacji. Wdrożeniedyrektywyda[...]

Czy wciąż budujemy energochłonnie?


  Jednym z celów certyfikacji energetycznej jest promowanie energooszczędności. Informacje na temat charakterystyki energetycznej budynku mogą służyć jako kolejne kryterium wyboru przy zakupie czy budowie budynku. Czy obecnie, w dwa lata od wprowadzenia w Polsce obowiązkowej certyfikacji energetycznej budynków nowych i sprzedawanych lub wynajmowanych, spełnia ona swoje cele? O charakterystyce energetycznej budynków decyduje przede wszystkim proces projektowania. Spełniając warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, projekt określa podstawowe parametrymające wpływ na charakterystykę energetyczną obiektu. Niezależnie od warunków technicznych niektórzy już obecnie decydują się budować obiekty energooszczędne, czyli np. domy jednorodzinne o zapotrzebowaniu na energięmniejszym niż 50 kWh/m2r. A jak to wygląda w przypadku całej Polski?[...]

 Strona 1