Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Witkowski"

Ocena wpływu wilgotności na wytrzymałość murów ceglanych


  Podczas oceny stanu technicznego budynków, np. które znalazły się w sytuacji powodziowej, coraz częściej pojawia się pytanie o wpływ zawilgocenia na nośność ścian ceglanych. Powszechne jest przekonanie, że tradycyjne konstrukcje ceglane charakteryzują się "dużym zapasem nośności" i że jej obniżenie na skutek dużego zawilgoceniamurównie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa. Stwierdzenie tomoże jednak nie być prawdziwe np. w przypadku obiektów przebudowywanych, w których zmieniono funkcje użytkowe czywykonano nadbudowę, co związane jest ze zwiększeniem obciążeń na ściany. Wtrakcie przebudowy często następuje powiększenie otworów i redukcja przekroju filarów (wykonywanie witryn w ścianach parteru), a to powoduje wzrost obciążeń i wytężenia w konstrukcji ceglanej. Dotychczas opracowano szereg metod badawczych pozwalających określić poziom wilgotności konstrukcji ceglanych [1], [2], [3], [4], [5], natomiast zdecydowanie mniej jest badań dotyczących wpływu poziomu zawilgocenia na wytrzymałość cegieł, zapraw i murów. Cegły i zaprawa w stanie wilgotnym wykazują mniejszą wytrzymałość mechaniczną niż w stanie suchym, co jest spowodowane osłabieniem połączeń pomiędzy [...]

 Strona 1