Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Bernaś"

Płaski dach bez mostków

Czytaj za darmo! »

Przez stropodach niewentylowany, tzw. dach płaski, może uciec do 30% ciepła z ogrzewanego budynku. W celu ograniczenia tego zjawiska należy poprawnie zaprojektować i ułożyć izolację termiczną oraz ograniczyć do minimum liczbę mostków termicznych w dachu. W przeciwnym razie, mimo dużych kosztów poniesionych na ocieplenie, wciąż będzie dochodzić do strat energii. Co to są mostki Mostki [...]

Dach tradycyjny czy odwrócony?

Czytaj za darmo! »

Stropodachy niewentylowane, zwane pospolicie dachami płaskimi, powinny mieć ocieplenie i szczelną oraz trwałą hydroizolację. Nietrudno to osiągnąć, mając do dyspozycji najlepszej jakości materiały izolacyjne. Trzeba jednak podjąć decyzję, czy korzystniejszy będzie tradycyjny układ warstw dachu, czy tzw. dach odwrócony. Płaskie dachy, ze względu na konstrukcję, powinny być dobrze zabezpie[...]

Ocieplać należy z głową

Czytaj za darmo! »

Ostatnio dużo się mówi o potrzebie termomodernizacji budynków zbudowanych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Termomodernizacja jest bowiem opłacalna, gdyż pozwala obniżyć koszty ogrzewania budynku nawet o 30%, a jednocześnie wiąże się ze zmniejszeniem zanieczyszczenia atmosfery przez produkty spalania surowców służących do wytwarzania energii. W celu zapewnienia oczekiwanych efektów, a[...]

Nowe systemy firmy Swisspor

Czytaj za darmo! »

2007 r. firma Swisspor Polska wprowadziła na rynek trzy nowe systemy przeznaczone do termoi hydroizolacji przekryć dachowych. Spełniają one aktualne wymagania dotyczące odporności ogniowej oraz umożliwiają redukcję ciężaru przekrycia, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. Podstawowym wymaganiem przekrycia dachowego jest uzyskanie szczelności ogniowej[...]

Sposoby odprowadzania wody z dachów płaskich

Czytaj za darmo! »

Pojawienie się nowoczesnych materiałów hydroizolacyjnych takich jak papy zgrzewalne dało projektantom dużą swobodę kształtowania dachów płaskich z jednoczesnym zachowaniem właściwej izolacji termicznej i przeciwwodnej. Bardzo ważne jest jednak prawidłowe zaprojektowanie odprowadzania wód opadowych z połaci dachowej.Wprzypadku dachu skośnego woda jest odprowadzana do rynien, a z nich rur[...]

Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych

Czytaj za darmo! »

Podstawową funkcją przekrycia dachu jest zabezpieczenie budynku przed wpływami atmosferycznymi. Jednak drugą równie ważną funkcją, istotną zwłaszcza przy pokryciach dachowych o dużych powierzchniach, jest ochrona przeciwpożarowa budynku. Dachy o dużej powierzchni bardzo często mają układ warstwowy, składający się z części nośnej (głównie z blachy trapezowej), paroizolacji (folii PE lub [...]

Technologie informacyjne w predykcji pogodowych zagrożeń w ruchu drogowym


  Systemy ochrony pogodowej stają się nierozłącznym elementem infrastruktury drogowej. Ten stan rzeczy wymuszony jest przez wielomilionowe straty oraz ofiary śmiertelne będące skutkiem wpływu pogody na ruch drogowy. Dla przykładu wystarczy wymienić tu wielo-pojazdowe kolizje na oblodzonej nawierzchni oraz pogodowe uszkodzenia infrastruktury drogowej. Obecnie realizowanych jest wiele projektów dla prognozy i predykcji zagrożeń na drogach o zasięgu punktowym, a także regionalnym lub globalnym - w skali całego kraju. Artykuł prezentuje wspólne elementy tych systemów, propozycję integracji systemu ochrony pogodowej oraz wyniki prac wstępnych. Metody prognozowania pogody Tradycyjne prognozowanie pogody realizowane jest poprzez długotrwałe nanoszenie na mapy synoptyczne pomiarów, które odpowiadają za ilość opadów, siłę i kierunek wiatru oraz wartości temperatur. Opracowana w ten sposób mapa jest podstawą do prognozowania warunków atmosferycznych przez synoptyków. Ich doświadczenie wpływa na poprawność prognozy oraz jej powtarzalność. Matematyczny model różniczkowy Przy tworzeniu numerycznej prognozy pogody wykorzystuje się komputery dużej mocy. Obliczenia pogodowe opierają się na skomplikowanych równaniach opisujących sposób zachowania się atmosfery. Stan atmosfery opisany jest równaniami różniczkowymi - układem równań nieliniowych [1]. Podstawowy układ równań zawierający zasadę zachowania pędu, zasadę zachowania energii oraz równanie ciągłości, uzupełniony równaniem konstytutywnym (np. równaniem gazu doskonałego dla powietrza) nosi nazwę "równań pierwotnych" lub równań Naviera-Stokesa (1)): (1) Pierwszą pracę z algorytmem predykcyjnym dla systemów opartych o równania nieliniowe (różniczkowe) opublikowali Mayne i Michalska: Receding Horizon Control of Non-linear Systems w roku 1990. Obszerne omówienie algorytmów predykcyjnych dla liniowych i nieliniowych systemów dyskretnych w czasie zaproponowali kolejno Kwon i Han (w 2005 roku)[...]

Elektroniczne narzędzia pomiarowe w transporcie - wagi preselekcyjne


  Transport drogowy ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym świecie. Układ komunikacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem rozwoju we wszystkich aspektach życia społecznego, a przede wszystkim ekonomicznego. Każdy człowiek jest uzależniony od dostępności i jakości sieci drogowej. Możliwość dojazdu samochodów dostawczych jest podstawowym czynnikiem determinującym lokalizację zakładów przemysłowych, natomiast szybki dojazd do pracy czy do sklepu jest niejednokrotnie elementem decydującym o wyborze miejsca zamieszkania. Problemy transportowe, znamienne dla społeczeństw wysoko rozwiniętych, implikują poważne zaangażowanie środków elektronicznych i narzędzi informatycznych. Przykładem może być system elektronicznego poboru opłat w naszym kraju. Codzienna praktyka wykazuje oczywiście kolejne, nieuniknione słabe punkty, których eliminacja prowadzi do usprawnienia działania. Niemniej jednak zastosowanie specjalistycznych rozwiązań układów i urządzeń elektronicznych wydaje się być jednym ze sposobów wielkoobszarowego monitoringu realnej sytuacji drogowej w czasie rzeczywistym. Wysokozaszumione sygnały z czujników pomiarowych mogą być przetwarzane sprzętowo, co zazwyczaj pociąga za sobą znaczące nakłady finansowe, zwielokrotniane na poszczególne aplikacje. Alternatywnym sposobem rozwiązania tego problemu jest opracowanie i wdrożenie odpowiednich algorytmów ekstrakcji sygnałów użytecznych i wyznaczania poszukiwanych parametrów. Dynamiczny rozwój transportu drogowego w przeciągu ostatnich 20 lat w Polsce spowodował znaczny wzrost liczby użytkowników, nieadekwatny do postępów w rozwoju sieci drogowej. Wzrost ten dotyczy zarówno użytkowników pojazdów osobowych, jak i samochodów ciężarowych. Masa pojazdów w wielu przypadkach przekracza dopuszczalne obciążania dla danej klasy pojazdu, a przede wszystkim, w przypadku pojazdów ciężarowym, dopuszczalny nacisk osi na nawierzchnię danej drogi. Program badawczy LTPP (Long Term Pavement Performance) pr[...]

 Strona 1