Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Daria Rembisz1"

EFEKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNEGO USUWANIA ODOROWYCH ZWIĄZKÓW LOTNYCH Z POMIOTU KURZEGO


  Przeprowadzono badania powietrza znad pomiotu kurzego, który został poddany deodoryzacji z wykorzystaniem biopreparatów zawierających mikroorganizmy osadzone na nośnikach mineralnych oraz oceniono liczbę drobnoustrojów w biopreparatach podczas ich przechowywania. W skład biopreparatu wchodziły mikroorganizmy: Bacillus subtilis subsp. spizizenii ŁOCK 0272, Bacillus megaterium ŁOCK 0963, Pseudomonas sp. ŁOCK 0961, Psychrobacter faecalis ŁOCK 0965, Leuconostoc mesenteroides ŁOCK 0964, Streptomyces violaceoruber ŁOCK 0967, Candida inconspicua ŁOCK 0272. Celem pracy było ustalenie optymalnego nośnika mikroorganizmów (perlitu, bentonitu i ich mieszaniny) i jego wpływu na skuteczność deodoryzacji i stabilność biopreparatu. Mierzono efektywność procesu usuwania związków odorowych metodą GLC. Żywotność drobnoustrojów wyznaczono metodą ATP. Stwierdzono, że spośród nośników, biopreparat osadzony na mieszaninie nośników (perlit + bentonit) najefektywniej usuwał związki odorowe w pomiocie kurzym w 2 dobie procesu, eliminacja odorów kształtowała się w zakresie 34 - 50%, w zależności od usuwanego związku. Najbardziej efektywnie eliminowany był kwas izomasłowy (20,6% - 49,5%) i dimetyloamina ( 9,6% - 46,2%). Ustalono, iż preparaty biologiczne mogą być przechowywane przez okres 4 miesięcy bez wyraźnej zmiany w żywotności drobnoustrojówniezależnie od temperatury przechowywania (4, 20, 37oC). Słowa kluczowe: odory, deodoryzacja, pomiot kurzy, biopreparat Efficiency of volatile odorous compounds biological removal from poultry manure Abstract Deodorization of poultry manure by biopreparations containing microorganisms embedded on a mineralcarries and evaluation of the number of microorganisms during storage in biological preparations.Thebiopreparation included microorganisms: Bacillus subtilis subsp. spizizenii ŁOCK 0272, Bacillusmegaterium ŁOCK 0963, Pseudomonas sp. ŁOCK 0961, Psychrobacter faecalis ŁOCK 0965, Leuconostoc mesenteroides ŁOCK 0964, Streptom[...]

 Strona 1