Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Jolanta DOBROWOLSKA"

Kaizen jako podstawa systemu zarządzania jakością procesu produkcyjnego - przypadek przedsiębiorstwa SONEL S.A. DOI:


  Japońska koncepcja ciągłego doskonalenia Kaizen zakłada ciągłe doskonalenie procesów organizacji przy czynnym udziale pracowników bezpośrednio w nich zaangażowanych [8][9][12]. Jej wdrożenie wymaga zmiany myślenia pracowników i ukierunkowanie ich na ciągłą chęć usprawniania swojego miejsca pracy [8][9][2][4]. Idea ciągłego doskonalenia procesów organizacji zgodna z koncepcją Kaizen od dziesięcioleci inspiruje organizacje na całym świecie, także w Polsce, do wprowadzania w nich zmian organizacyjnych [1] [11]. Jest wdrażana w różnego rodzaju organizacjach: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, organizacjach usługowych, organizacjach pożytku publicznego (np. [3][5][13][14]), przysparzając im dużo korzyści organizacyjnych i finansowych ([6] [7] [8] [9]). Publikacje z zakresu wdrożeń Kaizen w głównej mierze pokazują rozwiązania w zakresie motywowania pracowników do działań doskonalących (np. [2]), jak również uzyskane efekty w doskonalonych procesach, głównie produkcyjnych, przy zastosowaniu zasady 5S i innych narzędzi ciągłego doskonalenia (np. [7] [13]). Stosunkowo rzadko są pokazane przypadki wdrożeń Kaizen jako jednego z elementów spójnego systemu zarządzania jakością w organizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji zarządzania jakością opartej na idei Kaizen wprowadzonej w przedsiębiorstwie SONEL S.A. oraz przedstawienie wymiernych efektów wdrożenia tej koncepcji w tym przedsiębiorstwie. Podstawowym narzędziem badawczym była analiza dokumentów wewnętrznych oraz obserwacja uczestnicząca. Sonel S.A. - ogólne informacje Polskie przedsiębiorstwo Sonel S.A. jest wiodącym producentem elektronicznych przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki zlokalizowanym w Świdnicy na terenie Dolnego Śląska, zatrudniającym na koniec 2017 roku 302 pracowników. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1994 r. przez grupę pasjonatów inżynierów elektryków i elektroników jako przedsiębiorstwo TIM sp. z o.o. W 1998 r. przedsiębiorstw[...]

 Strona 1