Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Socha"

Dodatki mineralne w produkcji wibroprasowanych elementów betonowych


  Wartykule przedstawiono badania dodatków mineralnych stosowanych w produkcji wibroprasowanych elementów galanterii betonowej. Oprócz powszechnie stosowanych dodatków, czyli mikrokrzemionki oraz popiołówlotnych, omówionomodyfikację struktury betonu odpademw postaci pyłów pochodzących z produkcji kruszyw łamanych. Jest to dodatek zdobywający obecnie coraz większą popularność. Wykazano, że istnieje proporcjonalna zależność pomiędzy wytrzymałością zaprawy oznaczaną na normowych beleczkach a wytrzymałością betonu wibroprasowanego. W pierwszym etapie przeprowadzono serię badań reaktywności tych dodatków.Wykorzystanowtymcelu procedury oznaczania klasy cementuwg normyPN-EN196-1:2006Metody badania cementu -Część 1:Oznaczaniewytrzymałości.Zestawienie zaprawużytych do badań przedstawionowtabeli 1.Do oznaczenia użyto piasku o uziarnieniu zbliżonym do normowego. Badania polegały na określeniu względnego przyrostu 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie fz,d beleczek wykonanych z zaprawy z dodatkami w stosunku do analogicznej cechy zaprawy z czystym cementem fz. Pozwoliło to oszacować reaktywność poszczególnych dodatków (tabela 2). W celu określenia wpływu dodatków na modyfikację struktury betonu wibroprasowanego zrealizowano próbne recepturymieszanek. Do badań użyto popiołówlotnych oraz pyłówkamiennych, natomiast pominięto w analizie wytrzymałości pyły krzemionkowe ze względu na duży stan wiedzy na ich temat [2], [3] oraz wysoki koszt produkcji na skalę przemysłową. Gotowe wyroby (kostka brukowa) przebadano pod względem wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wg normy PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa - [...]

 Strona 1