Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Adam CHARCHALIS"

Ocena wpływu nagniatania na zmiany właściwości powierzchni stali stosowanej na wały pomp okrętowych

Czytaj za darmo! »

Pompy pracujące w środowisku wody morskiej, ze względu na trudne warunki eksploatacyjne, wykonane są z materiałów odpornych na korozję. Pomimo wykonania wału z drogiego materiału nie zapobiega się jednak jego uszkodzeniom eksploatacyjnym. Do uszkodzeń wałów należą pęknięcia, odkształcenia plastyczne, nadmierne zużywanie czopów w miejscach osadzenia tarcz wirników i uszczelnień dławic, zużycie korozyjne, cierne, zużycie erozyjne oraz wybicie rowków wpustowych. W praktyce eksploatacyjnej najczęściej obserwuje się nadmierne zużywanie czopów powodujące zmniejszenie ich średnicy oraz przekroczenie dopuszczalnych odchyłek kształtu w miejscu osadzenia dławic. Na trwałość i niezawodność części maszyn istotny wpływ ma technologia zastosowana w procesie produkcyjnym. Ostateczne kształtowanie warstwy wierzchniej, czyli wymiarów i właściwości użytkowych, uzyskuje się podczas obróbki wykańczającej danego elementu [1]. Podstawowymi metodami obróbki wykańczającej wałów są dokładne toczenie, szlifowanie lub operacja nagniatania. Proponowany proces nagniatania czopów wału ma na celu zwiększenie trwałości eksploatacyjnej wałów okrętowych pomp instalacji wody morskiej, co powinno przynieść efekt ekonomiczny w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Proces nagniatania umożliwia przede wszystkim uzyskanie dużej gładkości obrobionej powierzchni oraz umocnienie warstwy wierzchniej [2, 3]. W praktyce przemysłowej proces ten jest realizowany na obrabiarkach uniwersalnych, jak i obrabiarkach CNC, ale jest zaliczany do obróbki plastycznej. Dlatego ostateczne kształtowanie wymiarów i właściwości użytkowych przez nagniatanie jest obróbką bezwiórową i bezpyłową. Pozwala to na zaliczanie jej do ekologicznych metod obróbki. Przegląd literatury wykazał trzy podstawowe cele stosowania obróbki nagniataniem w procesach produkcyjnych części maszyn: -- obróbka gładkościowa, która powoduje zmniejszenie nierówności powierzchni po obróbce poprzedzającej nagniatanie, -[...]

The effect of burnishing process on the change of the duplex cast steel surface properties DOI:10.15199/28.2018.6.4


  1. INTRODUCTION The aim of burnishing may be, for example, the need to increase surface smoothness and dimensional accuracy of part [1÷3], as well as economic regards, the increase resistance to fatigue and corrosion resistance [4, 5]. The depth of plastic deformation and the value of hardening and machining accuracy are the main differences in machining results for each burnishing method. The burnishing include: reinforcement treatment for which it is important to achieve the desired changes in the physical properties of the material, which among other reduce abrasive wear and increase hardness and fatigue strength; smoothing which aims at reducing the roughness and roughness of the surface. Dimensional smoothing treatment through which accurate dimensional accuracy is achieved, combined with obtaining of low surface roughness [6, 7]. The selection of burnishing conditions is based on approximate calculations of forces and unitary pressures, experimental results of materials with similar properties, universal nomograms and specialist norms [8, 9]. For cases where there are insufficient certain dependencies and nomograms and for burnishing with simultaneous cutting, the selection of conditions should be made on the basis of preliminary tests [3÷9]. Technological process resulting in low surface roughness should be realized with application of as much pressure as possible on the surface of the treated element, while the speed of the burnishing and the feed rate should be low. In contrast, burnishing, which is intended to increase the strength properties of the surface layer of the machine parts, inter alia by increasing the hardness, should be characterized by the use of high shear force for low feed rate and burnishing speed. The value of the clamping force should be optimal for each type of burnishing. Too high a value can lead to peeling, which is accompanied by rapid increase in roughness. On the other hand, it’s to [...]

Submicron particles emission control by electrostatic agglomeration DOI:10.15199/48.2017.02.52

Czytaj za darmo! »

Electrostatic precharger/agglomerator based on AC electric field charging principle is presented in this paper. The device is formed by a set of two discharge electrodes separated by a set of two parallel grids placed at both sides of each discharge electrode. The particles are charged by ionic current emitted by the discharge electrodes and flow in transversal alternating electric field generated by the grids. Because of oscillatory motion of the particles, particles of different mobilities can collide and coagulate. Number collection efficiency of PM2.5 particles was higher than 93%. Streszczenie. W artykule przedstawiono elektryzator/aglomerator zbudowany na bazie elektryzatora przemiennonapięciowego. Urządzenie składa się z dwóch zestawów elektrod wyładowczych oddzielonych dwiema równoległymi siatkami umieszczonymi po obu stronach elektrod wyładowczych. Przepływające cząstki są ładowane prądem jonowym emitowanym z elektrod wyładowczych w poprzecznym zmiennym polu elektrycznym. Cząstki poruszające się ruchem oscylacyjnym zderzają się i koagulują. Skuteczność oczyszczania cząstek PM 2.5 jest większa od 93%. Elektryzator/aglomerator zbudowany na bazie elektryzatora przemienno-napięciowego Keywords: Electrostatic precipitation, submicron particles, particles agglomeration, PM removal Słowa kluczowe: Odpylanie elektrostatyczne, cząstki submikronowe, aglomeracja cząstek, usuwanie cząstek 1. Introduction Well known drawback of electrostatic precipitators is its minimum collection efficiency in the submicron (0.1-1 m) size range [1, 2]. Larger particles are easily removed due to high electrostatic forces on electrically charged particles, while smaller than 100 nm are deposited onto the larger ones due to diffusion and electrophoresis forces, or Brownian motion. The electric charge on submicron particles is too small for the electric force to overcome gas drag force, and phoretic forces and Brownian motion are too weak to cause th[...]

 Strona 1