Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Rogoża"

Ugięcia belek i odkształcenia stali zbrojeniowej w zarysowanych, zginanych elementach żelbetowych DOI:10.15199/33.2015.10.25


  W artykule przedstawiono własne badania doświadczalne, w których pomierzono ugięcia żelbetowych belek i odkształcenia stali zbrojeniowej w tych elementach w fazie zarysowanej. Istotą badań była obserwacja tych wielkości przy narastającymobciążeniu elementu. Do badań przyjęto beton o podwyższonej wytrzymałości.Wyniki doświadczalnych badań ugięć zostały porównane z wynikami otrzymanymi numerycznie obliczonymi zgodnie z Eurokodem 2 i modelem wykorzystującym dyskretny opis efektów pochodzących od zarysowania. Słowa kluczowe: belka żelbetowa, ugięcie belki, odkształcenie stali zbrojeniowej.Przedstawione w normach i literaturze metody obliczania ugięć w zarysowanej fazie pracy belki zakładają uproszczenia pozwalające na wyznaczenie tych wartości z dokładnością zadowalającą do prac projektowych [1, 2, 3]. W Eurokodzie 2 [3] zakłada się m.in. uśrednioną na długości belki wartość sztywności, stały rozstaw rys, a przy wyższych poziomach obciążenia szerokość strefy ulegającej uplastycznieniu. Rzeczywiste ugięcia są istotne przy projektowaniu z uwagi na spełnienie stanów granicznych użytkowania. Przedstawione badania pokazują, w jaki sposób zmieniają[...]

Doświadczalne wyznaczanie trwałych i sprężystych deformacji w zginanych belkach z betonów wysokiej wytrzymałości


  W artykule przedstawiono własne badania, których celem jest odpowiedź, jaką część odkształceń i przemieszczeń stanowią deformacje sprężyste w konstrukcjach wykonanych z betonów wysokiej wytrzymałości. Informacje o udziale odkształceń sprężystych pozwalają łatwiej określić zakres deformacji konstrukcji przy obciążeniach cyklicznych orazmogą być pomocne przy obliczaniu ugięć elementów żelbetowych na podstawie rozwiązań otrzymanych dla konstrukcji wykonanej z materiału idealnie sprężystego. Ma to miejsce np. przy wykorzystywaniu zamkniętych rozwiązań dla schematów statycznych konstrukcji wykonanych z materiału idealnie sprężystego, a także przy stosowaniu tablic inżynierskich lubmniej zaawansowanych rozwiązań numerycznych. Słowa kluczowe: belka żelbetowa, przegub plastyczny, ugięcie belki.Wymagania konstrukcyjne i postęp technologiczny sprawiają, że badacze i projektanci coraz częściej stosują materiały o bardzo dużej wytrzymałości [1 ÷ 4]. Pomimo już dość bogatej wiedzy o tych materiałach, pozostają jeszcze obszary, których uzupełnienie pozwoliłoby efektywniej projektować konstrukcje budowlane. Jednym z nich jest umiejętność wyznaczania trwałych deformacji przy cyklicznych i długotrwałych obciążeniach. Projektowanie konstrukcji żelbetowych zakładamożliwość ich pracy w granicznych stanach nośności i użytkowalności. Cechą charakterystyczną obciążanych i odciążanych elementów betonowych jest tylko częściowa odwracalność odkształceń i przemieszczeń. Projektant powinien mieć zatem świadomość, że całkowite o[...]

 Strona 1