Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Nina Kozieł"

Clostridium botulinum i toksyny botulinowe. Potencjalne zagrożenie w mleku i produktach mlecznych DOI:10.15199/65.2017.12.5


  Zanieczyszczenie obory i gruczołu mlekowego jest źródłem zanieczyszczenia mleka przez spory Clostridium spp., a rodzaj Clostridium jest uważany za grupę drobnoustrojów będących wskaźnikiem zanieczyszczenia kałowego mleka [6, 12, 15, 28]. Im wyższy jest ich poziom, tym gorsza jest jakość higieniczna samego surowca i gotowych produktów mlecznych [7]. CHARAKTERYSTYKA SZCZEPÓW z rodzaju Clostridium produkujących toksyny botulinowe Rodzaj Clostridium obejmuje saprofity oraz gatunki chorobotwórcze, jak Clostridium (C.) perfringens, C. novyi, C. sporogenes czy C. tetani, jednak najwyższy potencjał patogenny przypisuje się Clostridium botulinum. Powodem tego są produkowane przez ten gatunek neurotoksyny botulinowe (BoNTs), najbardziej toksyczne substancje biologiczne dotychczas poznane, powodujące botulizm ludzi i zwierząt [21]. Dawka śmiertelna BoNT (lethal dose, LD) podana drogą iniekcji wynosi 1,2-1,3 ng/kg. Dawka śmiertelna dla człowieka wynosi od 0,1 do 1,0 μg, a 1 g tej substancji wystarczy, aby zabić ponad 5,5 mln osób o średniej masie ciała 70 kg [4, 43]. W sekwencji aminokwasowej neurotoksyn botulinowych istnieje duże zróżnicowanie i na tej podstawie opisano dotychczas siedem serotypów BoNTs (od A do G) oraz ponad 40 podtypów [38]. Ich wspólne cechy to budowa białkowa o podobnej konformacji, masie ok. 150 kDa i aktywności proteolitycznej w organizmie chorego [40]. Toksyny botulinowe typu A, B, E i F powodują najczęściej botulizm ludzi, a BoNT typu C i D oraz ich warianty mozaikowe C/D i D/C to główne przyczyny botulizmu zwierząt Rys. 1. Droga zanieczyszczania mleka surowego przez przetrwalniki Clostridium spp. obecne w glebie na terenie gospodarstwa. Kolor czerwony wskazuje miejsca namnażania bakterii beztlenowych Fig. 1. Contamination cycle of clostridial spores from soil to raw milk at the farm level. Red color indicates multiplication of anaerobic bacteria PRZEMYSŁ SPOZYWCZY 29 tom 71 l grudzień 2017 [38]. Wra[...]

 Strona 1