Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Piskorz "

Grupowanie czynników opóźnienia realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem analizy skupień DOI:10.15199/33.2018.10.18


  Istotnym problemem w przypadku realizacji przedsięwzięć budowlanych są opóźnienia. Stanowią one pole wieloaspektowych dociekań i badań na rynku krajowym [1, 3 ÷ 5, 7]. Przegląd literatury zagranicznej dotyczącej tego zagadnienia przedstawiono m.in. w [6]. Autorzy artykułu w latach ubiegłych przeprowadzili badania dotyczące przyczyn opóźnień robót budowlanych na etapie przygotowania inwestycji [7, 8], zaś obecne dotyczące etapu realizacji kończą cykl badań poświęconych temu zagadnieniu. W artykule zaprezentowano wyniki badań oraz ocenę możliwości zastosowania analizy skupień do wydzielania jednorodnych obszarów pod względem ważności czynników przyczyn opóźnień w przedsięwzięciach budowlanych. Zastosowanie odpowiednich algorytmów pozwoliło na wykrycie skupień (grup) podobnych do siebie obiektów, stanowiących czynniki powodujące opóźnienia (podobieństw między nimi poszukiwano, stosując metody hierarchiczne). Czynniki generujące opóźnienia robót budowlanych Badania przeprowadzono na początku 2017 r. Link z opracowaną ankietą został rozesłany do 396 przedsiębiorstw budowlanych z całej Polski. Otrzymano 71 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy, co stanowi 18%.Wśród badanych największą liczbę (55%) stanowili wykonawcy robót (rysunek 1).Wskazywany zasięg działania przedsiębiorstw to rynek ogólnokrajowy (55%), rynek lokalny (34%) i rynek międzynarodowy (11%). Z analizy danych wynika, że 30%respondentów deklaruje, żema doświadczenie w zawodzie od 6 do 10 lat (rysunek 2), a zaledwie 6% poniżej 5 lat. 25% ankietowanych ma przeszło 20 lat praktyki. Wankiecie zaproponowano 25 czynników dostrzegalnych na etapie realizacji przedsięwzięć i mogących powodować opóźnienia. Respondenci oceniali ważność każdego z nich, wyrażając swoją opinię liczbowo w pięciostopniowej skali: 1 - nieważny; 2 - mało ważny; 3 - średnio ważny; 4 - ważny; 5 - bardzo ważny. Czynniki, oznaczone odpowiednio C1, C2,…, C25 wraz z opisem i oc[...]

 Strona 1