Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ DOBRZAŃSKI"

Strategia dla regionu


  Podstawowym narzędziem realizacji polityki innowacyjnej władz Podkarpacia jest Regionalna Strategia Innowacji na lata 2005-13. Pomaga im w ocenie potrzeb i możliwości w zakresie budowania regionu innowacyjnego. W dokumencie RSI 2005-13 zostały zaplanowane i są wdrażane schematy działań, które wpływają na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i konkurencyjności całej gospodarki regionalnej.W strukturze gałęziowej przemysłu woj. podkarpackiego dominują przemysły: lotniczy, elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy, które wytwarzają łącznie prawie 70% produkcji przemysłowej województwa. Ważną rolę odgrywają także: przemysł szklarski, materiałów budowlanych, drzewny oraz lekki. W strukturze podmiotowej przemysłu dominują nadal pod względem zatrudnienia średnie oraz duże przedsiębiorstwa sektora publicznego, wymagające przyspieszonej wszechstronnej restrukturyzacji, oraz liczne, małe i średnie zakłady produkcyjno-usługowe, których przetrwanie i rozwój na rynku zależy od przedsiębiorczości ich właścicieli. Województwo podkarpackie na większości swojego obszaru ma dobre warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa. Rolnicza przestrzeń produkcyjna stwarza warunki do rozwoju pracochłonnych kierunków produkcji, w tym zdrowej żywności, oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Podstawowy jednak problem w zakresie ich efektywności tkwi w uwarunkowaniach demograficznych. Udział ludności wiejskiej w województwie wynosi ponad 60% i jest jednym z największych w kraju. Występuje znaczne przeludnienie wsi. Dominują małe gospodarstwa rolne o średniej powierzchni 3,5 ha (średnia w kraju 7[...]

Properties and structure of the new martensitic12% Cr steel with tungsten and cobalt for use in ultra supercritical coal fired power plants

Czytaj za darmo! »

Reduction of flue gas emissions involves considerable increase in inlet steam parameter of supercritical boilers. Therefore it is now required to implement new 12%Cr creep - resistant steel witch tungsten and cobalt additions in the boilers being designed in Poland. Investigation of mechanical properties (at room and elevated temperature) creep strength and prolonged annealing were presented [...]

 Strona 1