Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof LISZEWSKI"

Przegląd i perspektywy zastosowań sztucznej inteligencji w nieinwazyjnej identyfikacji odbiorników energii elektrycznej DOI:10.12915/pe.2014.11.03

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania metod sztucznej inteligencji do nieinwazyjnej identyfikacji odbiorników energii elektrycznej w budynku mieszkalnym. Omówione zostały techniki akwizycji danych pomiarowych, będące podstawą do tworzenia zbiorów uczących i pozyskiwania wiedzy dla algorytmów inteligentnych. Zaprezentowano taksonomię obecnie stosowanych podejść do automatycznego rozpoznawania odbiorników, a także zaproponowano autorskie rozwiązania problemu. Abstract. The paper presents the analysis of the artificial intelligence applications for the non-invasive identification of electrical energy appliances in the residential premises. The data acquisition techniques are discussed, being the source of the training data and knowledge for the intelligent algorithms. Taxonomy of the currently used approaches is also introduced. The new methods, not used so far for the task are also proposed. (State of the art and perspectives of the artificial intelligence usability in the non-invasive identification of electrical energy appliances). Słowa kluczowe: identyfikacja odbiorników, zużycie energii, sztuczna inteligencja, metody nieinwazyjne. Keywords: appliances identification, energy consumption, artificial intelligence, non-intrusive methods. doi:10.12915/pe.2014.11.03 Wstęp Określenie poziomu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych jest jednym z zadań stojących przed współczesnym sektorem energetycznym. Polityka państw rozwiniętych ma na celu minimalizację pobieranej energii w szczególności przez odbiorniki w budynkach mieszkalnych, co w połączeniu z przejściem na źródła odnawialne, ma zahamować i odwrócić niekorzystne tendencje w środowisku naturalnym (np. efekt cieplarniany). Z tego powodu kładzie się nacisk na możliwości identyfikacji poszczególnych odbiorników, co może ułatwić ustalenie, które urządzenia są odpowiedzialne za największe zużycie energii. Ponadto możliwe stałoby się stworzenie profilu [...]

 Strona 1