Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Olejnik-Schmidt"

Zakażenie bakteriofagowe zagrożenie procesów fermentacyjnych w mleczarniach

Czytaj za darmo! »

Infekcje bakteriofagowe stały się poważnym problemem w przemyśle fermentacyjnym, zwłaszcza w mleczarniach. Zanieczyszczenie fagami może się przyczynić do lizy kultury starterowej - powoduje spowolnienie fermentacji lub całkowite jej zahamowanie, co prowadzi do spadku jakości produktu lub jego całkowitego zepsucia. Szacuje się, że nawet do 70% zaburzeń procesów technologicznych w produkcji serów twarogowych i twardych wynika z infekcji fagowych. Procesy biotechnologiczne prowadzone w zakładach mleczarskich są podatne na infekcje bakteriofagami, gdyż surowiec nie jest sterylny. Dodatkowo, stałe stosowanie tej samej kultury starterowej (szczepionki) dostarcza komórek gospodarza dla bakteriofagów [9, 20]. Bakteriofagi (fagi) są wirusami infekującymi komórki bakterii. Są to pasożyt[...]

Detekcja GMO w żywności

Czytaj za darmo! »

Od czasu prowadzenia osiadłego trybu życia i rozwoju rolnictwa człowiek dążył do zwiększenia wydajności produkcji rolnej stosując selekcję i krzyżowanie. Dokonania naukowe ostatnich dziesięcioleci pozwoliły opracować kolejną metodę pozwalającą osiągnąć ten cel. Zastosowanie rekombinacji genetycznej i transformacji umożliwia wprowadzenie dowolnych genów do organizmów, nawet niespokrewnionych i niezależnie od barier gatunkowych. Organizmy powstałe na drodze inżynierii genetycznej (GMO) definiuje się jako organizmy, których materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych [2]. Celem genetycznych modyfikacji jest zwiększenie odporności upraw na szkodniki i choroby. Rośliny transgeniczne nowej generacji mają wykazywać się zwiększoną wartością odży[...]

Metody selekcji mikroorganizmów o właściwościach probiotycznych

Czytaj za darmo! »

Prawidłowa dieta powinna dostarczać organizmowi właściwą ilość składników odżywczych, a zarazem zapewniać uczucie satysfakcji i dobrego samopoczucia. Wieloletnie badania wykazały, że - oprócz właściwości odżywczych - spożywane pokarmy mogą wpływać na funkcjonowanie naszego organizmu. Doprowadziło to do powstania pojęcia "żywność funkcjonalna". Żywność taka oprócz podstawowych składników pokarmowych może zawierać związki bioaktywne wykazujące dodatkowe właściwości prozdrowotne. Coraz większa świadomość konsumentów dotycząca wpływu diety na samopoczucie i stan zdrowia zwiększa zainteresowanie takimi innowacyjnymi produktami spożywczymi. Jedną z najbardziej znaczących grup takich produktów jest żywność probiotyczna i suplementy diety zawierające probiotyki. Fermentowane produkty spożywcze zawierające żywe mikroorganizmy są stosowane w tradycyjnym żywieniu w celu poprawy i utrzymania równowagi funkcjonowania układu pokarmowego. Zastosowanie żywych mikroorganizmów w celu polepszenia stanu zdrowia i poprawy samopoczucia stanowi podstawę idei probiotyku. Produkt probiotyczny jest definiowany jako preparat lub produkt zawierający wystarczającą ilość żywych i zdefiniowanych mikroorganizmów, które zmieniają mikroflorę organizmu gospodarza wpływając korzystnie na jego zdrowie [7]. Na rynku jest wiele produktów probiotycznych i ich liczba ciągle rośnie. Wiele z nich nie ma działania prozdrowotnego udokumentowanego badaniami naukowymi. W wielu produktach szczepy mikroorganizmów określane jako probiotyczne nie wykazują zdolności do przeżycia w przewodzie pokarmowym lub liczba ich komórek jest zbyt niska, aby mogły wywołać oczekiwane efekty. Żywność zawierająca mikroorganizmy probiotyczne będzie wywierała pozytywny wpływ na zdrowie konsumenta dopiero wtedy, gdy wszystkie zalecenia dotyczące jej aktywnego składnika będą spełnione. KRYTERIA SELEKCJI I OCENY szczepów probiotycznych W celu zaprojektowania produktu o korzystnym wpływie na [...]

Prozdrowotne właściwości mikroorganizmów probiotycznych


  W numerze 10/2010 "Przemysłu Spożywczego" omówiono metody stosowane do selekcji potencjalnych szczepów probiotycznych. Uzyskanie przez dany szczep statusu probiotyku wymaga potwierdzenia jego prozdrowotnych właściwości w badaniach naukowych i ich publikacji w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Możliwość wykazania korzystnego wpływu wybranego szczepu mikroorganizmu na zdrowie i samopoczucie człowieka wymaga zrozumienia mechanizmów ich prozdrowotnego działania. Przesłanki wskazujące na posiadanie przez badany szczep cech probiotyczności mogą być potwierdzone w badaniach in vitro oraz in vivo na zwierzętach. Ostatecznych dowodów powinny dostarczyć testy kliniczne i żywieniowe przeprowadzone na ludziach przez co najmniej dwie niezależne grupy badawcze z różnych ośrodków naukowych. Szczepy probiotyczne powinny być prawidłowo zidentyfikowane taksonomicznie [4, 12]. Wskazane jest, aby zostały wyizolowane z układu pokarmowego człowieka [6], muszą być także bezpieczne oraz niepatogenne [3, 10, 16]. Wymaganą cechą jest zdolność przeżycia w kwaśnym odczynie soku żołądkowego i w obecności soli żółciowych [4, 15]. Ich zdolność do przylegania do śluzu i komórek nabłonka jelit wspomaga kolonizację układu pokarmowego, dzięki czemu ich prozdrowotne działanie może być wzmocnione i wydłużone [4, 14]. Wymienione cechy stan[...]

Genetyczne metody identyfikowania, klasyfikacji i różnicowania mikroorganizmów

Czytaj za darmo! »

Wiele metod identyfikacji drobnoustrojów opartych na analizie materiału genetycznego jest stosowanych w diagnostyce medycznej i coraz większe uznanie znajduje w ocenie higieny i bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności. Na rynku dostępne są liczne zestawy do detekcji mikroorganizmów odpowiadających za psucie się żywności i patogenów żywności. Wiele z nich zostało zwalidowanych i ma certyfikaty. Wykorzystują one metody biologii molekularnej, takie jak hybrydyzacja kwasów nukleinowych (sondy DNA) oraz PCR (konwencjonalny i Real-Time). Zestawy te są jednak ukierunkowane na detekcję tylko wybranych gatunków mikroorganizmów. W praktyce zakłady przemysłowe napotykają trudności wywoływane przez nietypowe mikroorganizmy, kontaminacje o trudnym do ustalenia pochodzeniu lub utratę cec[...]

Zastosowanie bakteriofagów jako środków ochrony żywności. Cz. 1


  Mikrobiologiczne bezpieczeństwo jest ważnym aspektem produkcji oraz przechowywania żywności. Występowanie niepożądanych drobnoustrojów w produktach spożywczych wynika z ich obecności w surowcach lub zanieczyszczenia wtórnego podczas produkcji. W produktach żywnościowych znajdują się różnego rodzaju mikroorganizmy - zarówno te, które mogą spowodować zepsucie produktu (niekorzystne zmiany właściwości organoleptycznych), jak i zagrażające zdrowiu konsumenta. Analiza żywności pod względem obecności niepożądanej mikroflory oraz jej eliminacja jest podstawą bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych. Oczekiwania konsumentów co do naturalności oraz minimalnego przetworzenia żywności, które nie powoduje zmian smaku czy tekstury, zmuszają do poszukiwania nowych sposobów zabezpieczania żywności przed niepożądaną mikroflorą. Próby wykorzystania bakteriofagów niosą ze sobą nowe możliwości walki z mikroorganizmami. Biokontrola z wykorzystaniem bakteriofagów polega na wykorzystaniu naturalnych zjawisk zachodzących w przyrodzie. Bakteriofagi (fagi) lityczne infekując komórkę gospodarza (bakterii) replikują w niej, po czym prowadzą do jej rozpadu (lizy) uwalniając wiriony potomne. Korzyść jest dwojaka - śmierć zainfekowanej komórki oraz zwiększenie ilości cząstek ochronnych (fagów) w produkcie. Użycie fagów, w przeciwieństwie do chemicznych konserwantów, nie wpływa na jakość oraz właściwości organoleptyczne żywności. Metoda ta jest prosta oraz tania, a wyniki wielu przeprowadzonych badań dotyczących takich patogenów, jak Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7, Campylobacter jejuni oraz Salmonella dają bardzo obiecujące wyniki. Bakteriofagi (fagi) należą do grupy szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie wirusów, których cykl replikacyjny jest wyłącznie związany z komórką bakteryjną. Jak większość wirusów, są to kompleksy nukleoproteinowe, których główny komponent białkowy tworzy osłonkę (kapsyd) ochraniającą cząsteczkę kwasu[...]

Zastosowanie bakteriofagów jako środków ochrony żywności. Cz. 2


  Bakteriofagi stanowią innowacyjny środek ochrony żywności, który można stosować na wielu etapach procesu produkcji, wpisujący się znakomicie w program realizowany w krajach Unii Europejskiej pt. "od pola do stołu" [3, 12]. Są one naturalnym czynnikiem występującym w żywności, specyficznie niszczącym wybrane bakterie, i są nieszkodliwe dla człowieka, dzięki czemu mają szansę uzyskać akceptację społeczną. W pierwszej części artykułu omówiono cechy, jakimi muszą charakteryzować się bakteriofagi stosowane do ochrony żywności, ich właściwości oraz czynniki wpływające na ich aktywność (Przemysł Spożywczy 2/2014). W części drugiej przedstawiono przykłady zastosowań bakteriofagów w ochronie żywności. OCHRONA produktów spożywczych pochodzenia roślinnego Bakteriofagi mogą być stosowane do zwalczania niepożądanych bakterii w żywności pochodzenia roślinnego zarówno na etapie uprawy roślin, jak i podczas ich późniejszego przetwarzania. Już w 2005 r. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) dopuściła stosowanie preparatów bakteriofagowych w ochronie upraw papryki i pomidorów przed bakteryjną plamistością (powodowaną przez bakterie z rodzaju Xanthomonas) oraz bakteryjną cętkowatością pomidorów (wywoływana przez bakterie z gatunku Pseudomonas syringae pv. tomato) [26]. Obiecujące wyniki uzyskano także w badaniach nad zwalczaniem patogenów roślin, takich jak Erwinia amylovora - sprawcą zarazy ogniowej oraz Xanthomonas arboricola pv. pruni - bakterii powodującej cętkowatość drzew pestkowych. Stosowanie preparatów zawierających bakteriofagi wykazujące aktywność przeciwko różnym szczepom określonych bakterii chroni przed powstaniem oporności krzyżowej [36]. Niektóre szczepy bakterii Xanthomonas campestris pv. pruni okazały się oporne na działanie zastosowanych bakteriofagów, ale jednocześnie wraz z pojawieniem się oporności zmniejszyła się ich zjadliwość [15]. W warunkach polowych stosowanie bakteriofagów ogranicza ekspozycja na światło[...]

 Strona 1