Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Balacha"

Wpływ ilości i rodzaju wypełniacza na odporność na ścieranie podkładów podłogowych


  Wostatnich kilkunastu latach wybudowano wiele obiektów handlowych, przemysłowych oraz parkingów. Natężenie ruchu kołowego oraz pieszego zmusza projektantów i inwestorów do poszukiwania takich rozwiązań, które zapewnią bezproblemową eksploatację i użytkowanie posadzki przez kilka dekad bez konieczności wykonywania napraw bądź remontów. Zamknięcie obiektu bądź czasowe wyłączenie z użytkowania jego części, spowodowane niewłaściwym wykonaniem posadzki, naraża bowiem właściciela na poważne konsekwencje. Naprawa źle wykonanych posadzek jest długotrwała, bardzo kosztowna i w wielu przypadkach kończy się niepowodzeniem. Inwestorzy, po przeanalizowaniu wymienionych warunków oraz aspektu ekonomicznego, najczęściej decydują się na posadzkę betonową pływającą "na gruncie", wykonaną w technologii suchej posypki utwardzającej. Małą ścieralność zapraw cementowych można uzyskać, stosując odpowiednie kruszywa. Norma DIN 1100 dopuszcza trzy grupy materiałów trudnościeralnych: ● grupa A - kamień naturalny i (lub) zwarty żużel lub zmieszane z materiałami z grupy M i KS; ● grupa M - metale; ● grupa KS - elektrokorund i węglik krzemu. Grupy kruszyw A, M i KS różnią się odpornością na ścieranie. Wymaganą minimalną grubość warstwy trudnościeralnej zaprawy cementowej, wykonanej z kruszywa określonej grupy, dobiera się w zależności od rodzaju ruchu (lekki, średni czy ciężki). Twardemateriały zwiększają odporność posadzki cementowej na ścieranie, a materiały plastyczne odporność posadzki na uderzenie i odporność na ścieranie powstałe w wyniku toczenia. Bardzo popularne ze względu na relatywnie niski koszt oraz dużą trwałość przy prawidłowym wykonaniu są tzw. posypki, dostarczane w postaci suchych pigmentowanych proszków. Jakość suchych posypek utwardzających ma decydujący wpływ na trwałość przypowierzchniowej strefy betonowej posadzki przemysłowej, która odpowiada za przejęcie większości obciążeń eksploatacyj[...]

 Strona 1