Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Vladimir M. Stefanovsky"

Ładunki o kontrolowanej temperaturze


  Polska od lat prowadzi wymianę handlową z Rosją. Transport ładunków żywnościowych pomiędzy tymi krajami odbywa się zarówno drogą morską, jak i lądową, przy czym drogą morską ładunki są najczęściej transportowane w kontenerach chłodniczych, natomiast drogą lądową - w samochodach-chłodniach. Na terytorium Rosji w logistyce ładunków szybko psujących się występuje wiele problemów: brak wyspecjalizowanego taboru, niewystarczająca pojemność magazynów-chłodni, niedoskonałe prawo - brak jednolitych przepisów prawnych określających warunki transportu ładunków żywnościowych itp. Wciąż nie jest jasno sformułowana definicja ładunku o kontrolowanej temperaturze. Bariery te utrudniają zarządzanie bezpieczeństwem żywności przy dużym obrocie towarowym w łańcuchu chłodniczym, co często skutkuje dodatkowymi kosztami energii lub stratami ładunku. WYMIANA HANDLOWA artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Rosją Udział Rosji w handlu zagranicznym Polski wzrósł z 6,2% w 2009 r. do 7,5% w 2010 r., co spowodowało, że Rosji przypadło szóste miejsce w polskim eksporcie i drugie miejsce w imporcie do Polski. Polska kupuje w Rosji przede wszystkim surowce (ropę naftową i gaz ziemny), produkty chemiczne, metalurgiczne, przemysłu maszynowego, drzewnego i celulozowego. Natomiast do Rosji polskie firmy eksportują żywność, maszyny, produkty chemiczne, drzewne i metalurgiczne [7, 17]. W kryzysowym 2009 r. ogólne obroty handlu zagranicznego Polski znacząco spadły. W porównaniu z 2008 r. import był mniejszy o 24,5%, a eksport - o 15,5%. W 2010 r. nastąpiła poprawa. Eksport towarów wyniósł 117,4 mld euro i tym samym okazał się wyższy o 19,5% niż w kryzysowym roku, natomiast import osiągnął poziom 130,9 mld euro, ale jego wzrost (o 21,7%) nie skompensował głębokiego spadku w roku poprzednim [7]. Zarówno w kryzysowym 2009 r., jak i w 2010 r. istotne znaczenie miały artykuły rolno-spożywcze. W 2010 r. artykuły te stanowiły ok. 11% całego polskiego eksportu.[...]

 Strona 1