Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł LASEK"

Badania wpływu pola magnetycznego magnesów trwałych na prąd krytyczny taśm nadprzewodnikowych HTS DOI:10.15199/48.2018.11.40

Czytaj za darmo! »

Rozwój branży elektroenergetycznej, transportowej i automatyzacji procesów produkcyjnych sprawia, że w ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi (HTS) jako alternatywą do obecnie stosowanych materiałów. Dzięki podstawowym zaletom przewodów i taśm HTS, jakimi są duża gęstość prądu, niskie straty mocy (bardzo niska rezystywność) w czasie normalnej pracy (77 K), możliwe jest opracowanie nowych aplikacji elektroenergetycznych takich jak ograniczniki prądu, silniki, transformatory lub systemy transportowe PRT [1], [2]. Charakterystyka materiałów nadprzewodnikowych wymaga od projektantów urządzeń operowania w ściśle określonym reżimie temperatury Tc, pola magnetycznego Bc i gęstości prądu krytycznego Jc. Parametry te zdefiniowane jako parametry krytyczne, ograniczają unikalną dla każdego nadprzewodnika powierzchnię, zwaną powierzchnią parametrów krytycznych. Wzajemna korelacja parametrów krytycznych jest aktualnym przedmiotem badań w wielu ośrodkach na świecie, w których trakcie dąży się do najlepszego wykorzystania materiału HTS [3], [4]. Istotnym parametrem taśm jest wartość krytyczna gęstości prądu Jc, która jest ściśle uzależniona od pozostałych parametrów krytycznych i może być wyrażona za pomocą wzorów (1) i (2). (1) [...]

 Strona 1