Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Dąbrowski"

Ceramika w amortyzatorach

Czytaj za darmo! »

Kompozyty ceramiczne są stosunkowo nowym materiałem konstrukcyjnym, charakteryzującym się przede wszystkim typową dla ceramiki małą masą oraz zachowywaniem dobrych właściwości mechanicznych, a zatem i możliwością pracy w bardzo szerokim zakresie temperatur, a ponadto łatwością sterowania właściwościami mechanicznymi, które w różnym stopniu zależą od samej matrycy ceramicznej i od zbrojenia kompozytu, najczęściej różnymi rodzajami włókien. Od strony mechanicznej ceramika generalnie jest bardzo twarda, wytrzymała na ściskanie i ścieranie i może mieć bardzo gładką powierzchnię o małym współczynniku tarcia, ale jest krucha, łamliwa i mniej wytrzymała na zginanie i rozciąganie. Jak zwykle w kompozytach, wady i słabe strony materiału matrycy są kompensowane przez zbrojenie - włókna nadają kruchej ceramice właściwości quasi-ciągliwe i poprawiają wytrzymałość na zginanie i rozciąganie. Trwający już szereg lat rozwój wszelkich kompozytów, a ceramicznych w szczególności, pozwolił na zebranie bogatego doświadczenia w dziedzinie doboru materiałów wchodzących w skład kompozytów, wpływu rodzaju i sposobu układania włókien zbrojących kompozyt oraz stosowanych technologii na jego właściwości, co przyniosło znaczne rozszerzenie zakresu zastosowań kompozytów ceramicznych. Pierwotnie używane głównie, ze względu na małą masę, w przemyśle lotniczym i kosmicznym, zdobywają coraz więcej przyczółków w innych sektorach, z których prawdopodobnie najważniejszym, z uwagi na masowość produkcji i wysokie wymagania, jest motoryzacja. Pierwszymi elementami samochodów wytwarzanymi z kompozytów ceramicznych były tarcze hamulcowe oraz tarcze i elementy docisków sprzęgła. Instytut Konstrukcji Lekkich i Techniki Tworzyw Sztucznych Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie we współpracy z firmą ThyssenKrupp Bilstein Suspension GmbH podjął prace nad zastąpieniem tłoczysk metalowych w amortyzatorach samochodowych kompozytowymi. Zadaniem amortyzatorów jes[...]

Jak sformułować zapytania ofertowe na baterię kondensatorów mocy?

Czytaj za darmo! »

Do napisania tego artykułu skłoniła mnie konieczność racjonalizacji czasu pracy Działu Handlowego firmy Twelve Electric. Ogromna liczba telefonów, jakie musimy wykonywać w celu uzyskania kilku informacji, które umożliwią poprawny dobór baterii kondensatorów, pochłania tak wiele czasu, że w konsekwencji zaczyna go brakować na napisanie samej oferty. Mam nadzieję, że po jego przeczytaniu przez naszych klientów zaczniemy otrzymywać bardziej precyzyjne zapytania ofertowe. Co napisać w zamówieniu na baterię kondensatorów mocy? Ostatni wzrost cen za energię bierną oraz zapowiedzi kolejnych podwyżek sprawiły, że liczba zapytań ofertowych na baterie kondensatorów wzrosła ponad trzykrotnie. Oczywiście, najlepszą metodą, która na 100% zapewni sukces w doborze baterii kondensatorów, jest wykonanie pomiarów przedprojektowych, połączonych z analizą wyższych harmonicznych oraz ekspertyzą warunków podłączenia i eksploatacji w miejscu, gdzie bateria będzie instalowana. Ale poza tym, że są to dodatkowe koszty (tych nikt nie lubi), nie znam takiej firmy na rynku polskim, której liczba etatów kadry technicznej starczyłaby na wykonanie takiego zakresu prac u wszystkich, którzy składają zapytania ofertowe. Na dodatek taki sposób doboru baterii jest możliwy wszędzie tam, gdzie układ zasilania już istnieje. Co robić, gdy zakład dopiero się buduje i do dyspozycji mamy tylko mniej lub bardziej poprawnie zrobiony bilans mocy, na podstawie którego wyliczana jest moc baterii, jaka powinna być zainstalowana w układzie zasilania, by dotrzymać zadany przez dostawcę energii tangens φ? Jest to możliwe, ale w tym przypadku istotne są informacje o samej technologii (jakie odbiorniki są/będą zasilane) i dodanie obliczeń, na podstawie których dobrano baterię. Metodą, która nie gwarantuje poprawnej skuteczności procesu kompensacji, jest dobór mocy baterii do mocy transformatora. W tym przypadku trzeba znać specyfikę użytkownika, jego branżę i trzeba mieć z[...]

Zapomniany Edison


  Jeśli przejrzymy spis patentów uzyskanych przez Jana Szczepanika, uświadomimy sobie wielostronność zainteresowań i bogatą inwencję twórczą tego zapomnianego wynalazcy. Ta rzadko spotykana wszechstronność przyniosła mu miano "polskiego Edisona".Urodził się 13 VI 1872 r. we wsi Rudniki koło Mościsk pod Przemyślem w ówczesnej Galicji. Obecnie teren ten znajduje się po ukraińskiej stronie granicy. Wcześnie osierocony, był wychowywany przez ciotkę i wuja. Szczepanik uczęszczał do gimnazjum w Jaśle, ale musiał je opuścić ze względu na trudności w przedmiotach klasycznych, co zamknęło mu dostęp do studiów. Już wtedy widoczne były u niego zdolności matematyczno- fizyczne i talent do majsterkowania. Ostatecznie ukończył seminarium nauczycielskie w Krakowie i zaczął pracować jako nauczyciel ludowy w okolicach Krosna - Potoku, Lubatówce i Korczynie, ucząc m.in. fizyki, śpiewu i muzyki. Wiele czasu spędzał też z dziećmi na majsterkowaniu. Wykształcenie techniczne zdobywał po amatorsku, sam uczył się mechaniki, elektrotechniki, optyki i fotochemii. GOBELINY Korczyn był ośrodkiem rzemiosła tkackiego i istniało tam nawet stowarzyszenie tkaczy. Szczepanik miał więc możność dokładnego zapoznania się z budową i zasadami działania urządzeń tkackich i z niezwykle ciężkimi warunkami pracy obsługujących je rzemieślników. W 1896 r. Jan postanowił poświęcić się wyłącznie wynalazczości, porzucił więc pracę nauczyciela i przeprowadził się do Krakowa. Tu jego wynalazkami zainteresował się pochodzący ze Lwowa bankier Kleinberg. Zaczął on patronować pracom Szczepanika i figurował jako współautor patentów na bardzo wydajną fotoelektryczną metodę tkania wzorów. Wynalazki Szczepanika pozwalały na kopiowanie dowolnego wzoru i skracały czas tkania gobelinu z kilk[...]

System kompensacji mocy biernej dla biurowca - wyzwanie czy rutyna

Czytaj za darmo! »

Czy odbiorniki energii elektrycznej typowe dla biura jak xero, komputer, czajnik, radio czy faks mogą być źródłem opłat za nieskompensowaną energię bierną? Odpowiedź na ww. pytanie jest zdumiewająco prosta. Jeśli na rachunku za energię elektryczną biura pojawi się pozycja "Rozliczenie za energię bierną" i kwota do zapłaty z tym związana będzie większa niż 10% kwoty całego rachunku, to takie biuro powinno mieć swój układ kompensacji mocy biernej. A więc mogą, choć... Niniejszy artykuł udowodni, że zaprojektowanie takiego systemu nie jest wcale takie proste. Z moich ponad 30-letnich doświadczeń jednoznacznie wynika, że nie jest łatwo zaprojektować skuteczny system kompensacji mocy biernej biurowca. W proponowanym rozwiązaniu należy uwzględnić wiele aspektów technicznych i np. ekonomicznych.Typowy biurowiec to setki, jak nie tysiące biurek. Na każdym z nich komputer czy laptop z zasilaczem, UPS -em, lampka do punktowego oświetlenia. Poza urządzeniami na biurku są jeszcze tysiące źródeł światła, windy, systemy wentylacji, klimatyzacja, serwerownia, schody ruchome, systemy przeciwpożarowe. Wszystko to jest połączone pajęczyną kabli, przewodów i szyn, rozciągniętą na przestrzeni kilkunastu pięter. Układ zasilania biurowca swoją wielkością, różnorodnością i skomplikowaniem, z wartością mocy umownej, liczbą zabezpieczeń i ich amperażem, przypomina układ zasilania dużego zakładu przemysłowego. Ogromne zróżnicowanie odbiorników, zarówno pod względem zasilania: z jednej czy z trzech faz, liniowych czy nie, o charakterze indukcyjnym czy pojemnościowym, o szybkich czy wolnych zmianach w poborze mocy biernej, stawia przed projektantem systemu kompensacji mocy biernej o wiele większe wyzwanie niż wykonanie projektu układu kompensacji mocy biernej typowej fabryki. Mimo, że układ zasilania to z reguły jedna lub dwie dwusekcyjne rozdzielnice nN to ich amperaż dobitnie obrazuje rangę problemu. Moce umowne typowe dla biurowców to pojedyncze meg[...]

Monitoring skuteczności procesu kompensacji mocy biernej oraz kontrola warunków eksploatacji baterii kondensatorów


  Samo zaprojektowanie i wykonanie systemów kompensacji mocy biernej nie zapewni wymiernych korzyści w długim okresie eksploatacji. Ze względu na fakt, że w dobie elektronicznych liczników energii elektrycznej każda niesprawność czy awaria systemu kompensacji mocy biernej natychmiast skutkuje wzrostem opłat za nieskompensowaną energię bierną, konieczne jest szybkie i skuteczne wykrycie wszelkich nieprawidłowości, które w nim wystąpiły. Powody awarii mogą być losowe (przepięcia, zawodność osprzętu) lub eksploatacyjne, wynikające z niedotrzymania wymaganych warunków pracy (nieprawidłowa temperatura otoczenia, zbyt duża dynamika zmian obciążenia). Opłaty może też spowodować zmiana w umowie o dostawę energii wartości tangensa zadanego lub zmiana charakteru i wielkości obciążeń. Jak widać, jest wiele powodów, które negatywnie wpływają na skuteczność procesu kompensacji, a tym samym zwiększają ponoszone opłaty. Decydującym czynnikiem kształtującym wielkość opłat jest czas trwania awarii wywołanej wymienionymi czynnikami. Z tego powodu duże znaczenie w optymalizacji kosztów - poza szybkim wykryciem niesprawności systemu kompensacji - odgrywa szybkie ich usunięcie. Ostatni warunek jest możliwy do spełnienia tylko przy założeniu, że monitorowanie systemu kompensacji mocy biernej będzie ciągłe (najlepiej on-line), a informacja o wykrytych nieprawidłowościach zostanie szybko przesłana do odpowiednich służb energetycznych. Kompleksowym rozwiązaniem w tym zakresie jest zintegrowany system monitorowania skuteczności procesu kompensacji i kontroli warunków eksploatacji baterii kondensatorów Multi-Q, oparty na analizatorach sieci AS-3 i specjalistycznym oprogramowaniu. Analizatory i program są wykonywane i dostarczane przez firmę Twelve Electric. Warunki eksploatacji układów kompensacji mocy biernej Zainstalowanie w konstrukcji baterii kondensatorów BK-T-95 lub BK-T-3f analizatora sieci AS-3 mini/UPS umożliwiło poszerzenie w pełni automatyc[...]

 Strona 1