Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Bałachowska"

Certyfikacja personelu ochrony katodowej DOI:


  Wyznacznikiem sukcesu na rynku jest zaspokojenie potrzeb klienta i zapewnienie go, że wyrób gwarantuje odpowiednią jakość i spodziewane własności użytkowe. Dobrą rekomendacją jest spełnienie wymagań odpowiednich norm, najlepiej poparte potwierdzeniem tzw. trzeciej strony. Stanowi to o coraz większym zainteresowaniu procesami akredytacji i certyfikacji. Certyfikat kompetencji jest często wymagany przez klientów niezależnie od wymagań przepisów, co daje im przekonanie o realizacji usługi na odpowiednim poziomie. Z wielu względów zatem certyfikacja personelu, zarówno na etapie wytwarzania, jak i eksploatacji, jest obecnie wysoce ceniona, a często wprost wymagana. [1] Certyfikacja osób jest jednym ze sposobów zapewniania, że certyfikowana osoba wykona powierzone prace zgodnie ze sztuką dając nam poczucie bezpieczeństwa i jakości określone programem certyfikacji. Zaufanie do poszczególnych programów certyfikacji osób osiąga się dzięki akceptowanemu na całym świecie procesowi oceny oraz okresowym ponownym ocenom kompetencji certyfikowanych osób. [2] Certyfikacja osób (CO) jest dziedziną potwierdzania kompetencji będących miarą zdolności stosowania wiedzy i umiejętności w celu osiągnięcia zamierzonych wyników. Urząd Dozoru Technicznego jako Jednostka Certyfikująca Osoby (JCO ) UDT-CERT spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 - Ocena zgodności. Ogólne wymagania dla jednostek certyfikujących osoby.JCO UDT-CERT posiada certyfikat akredytacji Nr AC 088 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji i od kilkunastu lat prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa technicznego w wielu dziedzinach gospodarki, które mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia dla społeczeństwa, mienia i środowiska. [1] Coraz większa liczba przedsiębiorców korzysta z oferty potwierdzania kwalifikacji zawodowych w zakresie proponowanym przez JCO UDT-CERT. Ma to bezpośredni wpływ na podn[...]

 Strona 1