Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN GROBELNY"

Badania nad przechodzeniem zanieczyszczeń fosforanowych z roztworów poreakcyjnych do osadów fluoroglinowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów reakcji NaF z AlF3 na przechodzenie zanieczyszczeń fosforanowych z substraktów do osadów fluoroglinowych a także na skład fazowy tych ostatnich. Stwierdzono, że stopień przejścia P2O5 z roztworów do osadu zależy głównie od końcowego pH układu reakcyjnego i od stos. mol. NaF/AlF3. Fazę stałą stanowią: kriolit lub chiolit albo mieszanina krio[...]

Usuwanie fluoru z roztworów wodnych na sorbentach węglowych i mineralnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad sorpcyjnym usuwaniem fluoru z roztworów wodnych HF, H2SiF6, AlF3 i NaF przy użyciu krajowych węgli aktywnych (WD-ekstra, CWZ-14, CWO-22), sorbentu mineralno-węglowego (SMW), aglomeratu węglowego (AW) i g-Al2O3. Stwierdzono, że fluor sorbuje się najlepiej z roztworów HF i H2SiF6. Wyznaczono maksymalną zdolność sorpcyjną węgli aktywnych i stwierdzono desorpcyjn[...]

 Strona 1