Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Borowsk"

Właściwości powierzchni warstw azotowanych wytworzonych w procesach azotowania jarzeniowego na potencjale plazmy i katody DOI:10.15199/28.2015.1.6


  Warstwy azotowane typu TiN + Ti2N + alfa Ti(N) wytworzone w warunkach wyładowania jarzeniowego mają charakter dyfuzyjny, a ich właściwości fizykochemiczne mogą być kształtowane warunkami technologii procesu azotowania, tj. azotowania na potencjale katody albo z tzw. aktywnym ekranem (potencjał plazmy). W artykule przedstawiono wyniki badań warstw azotowanych wytworzonych w niskotemperaturowej plazmie na potencjale katody oraz z aktywnym ekranem. Omówiono wyniki badań topografii powierzchni, mikrostruktury (SEM), chropowatości powierzchni (AFM, profilometr optyczny), składu chemicznego (EDS, SIMS) oraz zwilżalności w kontekście właściwości biologicznych z płytkami krwi. W pracy wykazano, że warstwa azotowana wytworzona na potencjale katody charakteryzuje się mniejszą zawartością azotu, większą chropowatością i większą grubością niż wytworzona na potencjale plazmy, jednocześnie ma lepszą zwilżalność oraz charakteryzuje się mniejszą adhezją i aktywacją płytek krwi. Warstwa ta może znaleźć zastosowanie w wytwarzaniu implantów kardiologicznych. Słowa kluczowe: warstwy azotowane, topografia powierzchni, chropowatość, zwilżalność, hemozgodność.1. WPROWADZENIE Azotowanie w warunkach wyładowania jarzeniowego jest jedną z metod inżynierii powierzchni stosowaną do obróbki tytanu i jego stopów w celu poprawy ich właściwości i wyeliminowania zjawiska metalozy. Proces ten umożliwia wytworzenie warstw typu TiN + Ti2N + alfa Ti(N) o charakterze dyfuzyjnym i bardzo dobrej przyczepności do podłoża [1, 2] charakteryzujących się bardzo dobrą odpornością na zużycie przez tarcie i odpornością korozyjną, dużą twardością i biozgodnością z ludzkimi komórkami, np. fibroblastami, osteoblastami i komórkami śródbłonka [2÷5]. Zastosowanie azotowania jarzeniowego pozwala na obróbkę detali o skomplikowanych kształtach z zachowaniem pełnej kontroli składu chemicznego, fazowego i topografii powierzchni wytwarzanych warstw [6, 7]. Przez modyfikację warunków technolog[...]

 Strona 1