Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Karbowy"

Stabilność mikrobiologiczna i energetyczna biomasy przeznaczonej do termochemicznej konwersji w procesie zgazowania DOI:10.15199/62.2018.5.9


  Biomasa jest odnawialnym i zrównoważonym źródłem energii. Jest dostępna w dużych ilościach i może być wykorzystana zarówno do produkcji ciepła, energii elektrycznej, jak i biopaliw1). Tradycyjnie biomasę spala się, w wyniku czego powstaje ciepło, a w procesie zgazowania energia chemiczna węgla z biomasy jest przekształcana w gaz, w skład którego wchodzą m.in. CH4, CO i H2. Może on być standaryzowany pod względem jakości i jest bardziej uniwersalny w zastosowaniu niż biomasa, gdyż może zasilać silniki i turbiny gazowe, stając się źródłem energii elektrycznej. Zwiększa to potencjalną przydatność biomasy jako źródła odnawialnego, a poprzez zastąpienie paliw konwencjonalnych, jest również sposobem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych2). Produkty spalania gazu powstałego z biomasy drzewnej, tworzące się w silnikach spalinowych układów kogeneracyjnych, wykazują mniejszą toksyczność w porównaniu z produktami spalania biomasy w piecach grzewczych. Proces spalania w silnikach prowadzony jest w znacznie wyższych temperaturach, powyżej 1000°C, oraz przy wyższych współczynnikach nadmiaru powietrza λ > 1 w porównaniu z piecami grzewczymi do spalania biomasy, w których moc cieplna regulowana jest głównie ilością podawanego powietrza, co w konsekwencji przyczynia się do spalania niezupełnego. Istotny wpływ na przebieg zgazowywania biomasy ma przede wszystkim jej wilgotność (< 15%), wielkość cząstek materiału wsa97/ 5(2018) 707 Dr hab. inż. Andrzej KARBOWY w roku 1995 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk rolnic[...]

 Strona 1