Wyniki 1-10 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ KLEPACZEWSKI"

Nowe podczyszczanie

Czytaj za darmo! »

Wejście w życie nowych przepisów w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej oraz punktów zlewnych spowodowało niekorzystne zmiany w sytuacji zakładów garbarsko-futrzarskich. Przepisy te uniemożliwiły odprowadzanie i dowożenie ścieków na dotychczasowych warunkach i zmusiły przedsiębiorców do dostosowania się do ich przestrzegania. W szczególny sposób odczuli to właściciele firm z N[...]

Postawili na ciągły rozwój...

Czytaj za darmo! »

W czerwcu bieżącego roku firma KACPER, znany producent obuwia, której właścicielami są Monika i Tomasz Brymora, obchodziła dziesiątą rocznicę istnienia. Uroczystym bankietem uczczono bardzo dobre dziesięć lat funkcjonowania na rynku, dobrą pozycję oraz znajomość marki "Kacper".Na imprezę zorganizowaną dnia czerwca br. w "Orlim Gnieździe Hucisko" zjechali się najwięksi i najstarsi (stażem) kli[...]

Sprzedawca - klient kontra producent

Czytaj za darmo! »

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zmianami stosuje się do dokonywanej sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W ustawie tej, w stosunku do obowiązującej poprzednio (art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwiet[...]

Co dalej ze szkolnictwem zawodowym

Czytaj za darmo! »

Ostatnie Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Branży Skórzanej uwypukliło kilka ważnych problemów stojących przez branżą.Jednym z poważniejszych problemów jest kryzys kadrowy w branży. Przemysł skórzany w ciągu ostatnich 18 lat przeżywał różne problemy. Na początku reaktywowania gospodarki rynkowej na pierwsze miejsce wysuwały się zapóźnienia techniczne i technologiczne. Przez wiele lat we z[...]

Między prawem a życiem!

Czytaj za darmo! »

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w art. 6 informuje o obowiązku zawierania umów pomiędzy podmiotem wprowadzającym ścieki a przedsiębiorstwem będącym ich odbiorcą. Wymagania jakościowe tych ścieków określają przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniu ministra budownictwa zdnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków dost[...]

Bogata oferta handlowa

Czytaj za darmo! »

W dniach 4-6 września 2007 odbyły się Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych w Poznaniu. Przez te trzy wrześniowe dni na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ponad 270 wystawców z 19 krajów, m.in. z Chin, Brazylii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Turcji, Pakistanu, Indii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch i oczywiście Polski, prezentowało skórę gotową, obuwie, galanterię skórzaną, odzież,[...]

Ekologia i inne problemy w branży skórzanej

Czytaj za darmo! »

Tradycyjnie, na zakończenie pierwszego dnia targów odbyło się spotkanie branżowe zorganizowane przez Polską Izbę Branży Skórzanej, prowadzone przez prezydenta izby Kazimierza Klepaczewskiego. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli przedstawiciele Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Olga Łukasiewicz oraz Jakub Kaczmarek. Obecna była także Alicja Wołukanis z Ministerstwa Gospodarki.Głównym[...]

Inauguracja na Politechnice Radomskiej

Czytaj za darmo! »

Dnia 11 października 2007 roku odbyło się na Politechnice Radomskiej uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2007/2008.Uroczystość rozpoczęła się w radomskiej katedrze mszą świętą, którą w intencji Politechniki Radomskiej oraz wszystkich jej pracowników i studentów odprawił ks. biskup Diecezji Radomskiej Zygmunt Zimowski. Uroczystości związane z inauguracją poprzedził hymn państwowy i po[...]

Po zmianie przepisów

Czytaj za darmo! »

Na spotkaniach branży skórzanej w czasie Targów Obuwia Skóry i Wyrobów Skórzanych oraz licznych spotkaniach regionalnych starałem się udowodnić, zarówno członkom Izby jak i osobom zrzeszonym w innych organizacjach, jakie zmiany będą musiały nastąpić w zakładach, w związku ze zmieniającymi się przepisami i zapowiedzią nowych regulacji prawnych w dziedzinie ekologii. Szczegółowo mówiła o nich Olga [...]

 Strona 1  Następna strona »