Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tracy N. TOUPS"

Working and reflected active powers of harmonics generating single-phase loads DOI:10.12915/pe.2014.11.02

Czytaj za darmo! »

Harmonics generating loads when supplied from a common source of a sinusoidal voltage cause reflection of a part of the energy delivered to the load back to the supply. Such a load has to be supplied therefore, with a power which is higher than the active power, even if the load is purely resistive, and consequently, the energy provider delivers more energy to such a load than that measured by an energy meter. This power is called "a working active power" of the load. The paper explains the concepts of the working and reflected active powers and presents results of measurement of these powers for common single-phase harmonics generating loads. Streszczenie. Odbiorniki generujace harmoniczne w warunkach zasilania z powszechnie dostępnych źródeł napięcia sinusoidalnego, powodują odbicie do źródła części energii dostarczonej do odbiornika. W związku z tym, odbioniki takie muszą być zasilane z mocą wyższą od mocy czynnej, nawet wtedy, gdy są to odbiorniki czysto rezystancyjne. Moc tę nazano roboczą mocą czynną i jest ona większa od mocy czynnej o odbitą moc czynną. W wyniku tego odbicia energii, jej dostawca dostarcza do odbiornika generującego harmoniczne więcej energii, niż to wynika z jej pomiaru na zaciskach odbiornika. Niniejszy artykuł wyjaśnia szczegółowo koncepcję roboczej i odbitej mocy czynnej a także przedstawia wyniki pomiarów tych mocy dla pewnych generujących harmoniczne odbiorników jednofazowych. (Robocza i odbita moc czynna odbiorników jednofazowych generujących harmoniczne). Key Words: Distortion, Currents’ Physical Components, CPC, energy accounts, Advanced Metering Infrastructure, AMI, harmonics. Słowa kluczowe: Przebiegi odkształcone, Składowe Fizyczne Prądów, CPC, rozliczenia energetyczne, harmoniczne. doi:10.12915/pe.2014.11.02 Introduction Financial accounts for energy W are currently based on the cost of active energy, meaning on an integral of the active power P [...]

 Strona 1