Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA BOGUCKA"

Wpływ wybranych czynników technologicznych na miękkość bibułek tissue


  Miękkość jest jednym z bardziej istotnych parametrów, które decydują o atrakcyjności wszystkich produktów papierowych przeznaczonych do celów higienicznych. Potwierdzają to dane zawarte w tabeli 1. Miękkość jest jednocześnie właściwością, którą zwykle bada się organoleptycznie, a więc w sposób jakościowy i subiektywny. Co więcej, parametr ten jest różnie postrzegany w zależności od regionu świata (3). Wielokrotnie stwierdzono, że różni ludzie mogą odczuwać miękkość w różny sposób. To główny powód nieistnienia standardu ISO dla testu miękkości. Utrudnia to znacząco optymalizację procesu produkcyjnego pod kątem potrzeb konsumenta. Dlatego też naukowcy, a także przedsiębiorcy, już od lat poszukują obiektywnej metody, która umożliwiłaby pomiar miękkości w sposób jednoznaczny i ilościowy (3-12). Warto wspomnieć, że na rzeczywistą miękkość papieru ma wpływ wiele czynników, zarówno po stronie surowca, jak i samego procesu technologicznego. Najważniejsze z nich zamieszczono w tabeli 2. Oddziaływanie tych wszystkich czynników daje ostateczny efekt, który jest przetwarzany w skomplikowany i niejednoznaczny sposób w ludzkim mózgu i sprowadzany do uczucia odbieranego przez ludzką dłoń. Dotychczas wielu naukowców podejmowało próby opracowania obiektywnej metody pomiaru miękkości papieru. Najczęściej do tego celu wykorzystywano różne właściwości materiału i zależności pomiędzy nimi. Liu i Hsieh (7) próbowali połączyć właściwości wytrzymałościowe, takie jak odporność na przedarcie oraz moduł Younga, właściwości strukturalne (pulchność, profil Impact of Selected T echnological P arameters on Sof tness of Tissue P apers KONRAD O L E J N I K , M O N I K A B O G U C K A , A N N A O S SOWSKA Miękkość bibułek tissue jest jedną z najistotniejszych właściwości użytkowych decydujących o atrakcyjności produktu. Jest to jednocześnie właściwość w dużym stopniu subiektywna a zatem bardzo trudna do oceny ilościowej. Niniejsza praca przedstawia wyniki [...]

Sodium formate with new corrosion inhibitors package as an ecological formulation for deicing of the aviation infrastructure Mrówczan sodu z nowym pakietem inhibitorów korozji jako ekologiczny środek do odladzania infrastruktury lotniczej DOI:10.15199/62.2017.3.32


  Na formate was added to a Na polyaspartate and imidasole- -contg. corrosion inhibitor package and used for studying the corrosivity of Cd-coated steel and Al, Mg and Ti alloy machine parts for 24 h at 35°C. The parts were weighed, cleaned, degreased and dipped in a 5% aq. soln. of the agent. After the study, the parts were washed again with water, dried and weighed. The mass loss was a measure of the corrosion resistance of the parts. Addnl., the ability of the agent to penetrate the sample of ice was detd. by measuring the depth of the ice dissolved under its action. For comparison, 4 other com. agents were used. The agent showed the lowest corrosivity and the best penetration ability when compared with the com. ones. Przedstawiono wyniki badań korozji kadmowej powłoki na stali oraz korozji po zanurzeniu stopów metali w mrówczanie sodu z nowym pakietem inhibitorów korozji, zawierającym synergiczną kompozycję poliasparaginianu sodu oraz imidazolu. Ponadto wyznaczono zdolność penetracji lodu przez badany układ. Właściwości opracowanej kompozycji odladzającej porównano z właściwościami środków dostępnych na rynku. Uzyskane wyniki wskazują, że otrzymany stały preparat może być stosowany jako nowy ekologiczny środek do odladzania infrastruktury lotniczej. W okresie jesienno-zimowym istnieje duże ryzyko oblodzenia pasów startowych oraz dróg kołowania. Zmniejszenie przyczepności kół samolotowych do podłoża oraz mniejsza efektywność hamowania przekłada się bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa pasażerów oraz załóg samolotów1). Stan oblodzenia nawierzchni lotniczych jest regularnie sprawdzany przez system wczesnego ostrzegania oraz specjalistyczne pojazdy pomiarowe. Obecnie lotniska odladzane są mechanicznie, chemicznie lub z zastosowaniem kombinacji obu tych metod. Stosowane środki chemiczne muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami techniczno- eksploatacyjnymi oraz środowiskowymi (powinny być bezpieczne dla środowi[...]

 Strona 1