Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew J. Dolatowski"

Tradycyjne wędzenie i pieczenie bezpieczne pod względem zdrowotnym


  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 835 i 836/2011 z 19 sierpnia 2011 r. [3, 4], zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. [2] dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych (Dz.U. L 215 z 20 sierpnia 2011 r.) weszło w życie 1 września 2014 r. w zakresie dotyczącym najwyższych dopuszczalnych poziomów benzo(a)pirenu i[...]

Norma ISO 22000:2005 a HACCP w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa i jego produktów

Czytaj za darmo! »

Autorzy omawiają wzajemne powiązanie systemu HACCP i normy ISO 22000 jako istotny sposób zapewnienia jakości zdrowotnej mięsa i jego przetworów.Zapewnienie bezpieczeństwa produktów mięsnych i dostosowanie ich do wymagań międzynarodowych to warunek konkurencji z produktami importowanymi i krajowymi na rynku konsumenta. Zakłady przetwórcze mają udokumentowane wdrożenie systemów zarządzania b[...]

Bakterie probiotyczne w produktach mięsnych

Czytaj za darmo! »

W wielu społecznościach coraz częściej wykorzystuje się żywność jako lekarstwo. Wynika to ze zrozumienia przez ludzi roli żywienia w zapewnieniu zdrowia. Bakterie kwasu mlekowego są już od bardzo dawna stosowane w produkcji żywności, a tym samym żywieniu człowieka, w celu łagodzenia lub leczenia określonych chorób. W ostatnich latach obserwuje się bardzo intensywny rozwój prac nad technologią produkcji nowych rodzajów żywności fermentowanej (zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego), zawierającej bakterie probiotyczne. Żywność probiotyczna jest definiowana jako produkt zawierający odpowiednią liczbę mikroorganizmów o udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych (probiotycznych). Zainteresowanie bakteriami probiotycznymi jest spowodowane coraz większą świadomością w[...]

Probiotyki w produkcji wyrobów mięsnych


  Prozdrowotne właściwości żywności są w ostatnich latach jednym z najważniejszych zagadnień podejmowanych przez badaczy z różnych dziedzin nauki. Wpływ diety na zdrowie ludzi jest kluczowym problemem nie tylko w gospodarkach rozwijających się, ale również w krajach wysoko uprzemysłowionych z praktycznie nieograniczonym dostępem do żywności, w których wyedukowani konsumenci mają coraz wyższe wymagania w stosunku do produktów spożywczych. Żywność powinna zaspokajać nie tylko podstawowe potrzeby fizjologiczne, ale także w miarę możliwości dostarczać składników korzystnie wpływających na prawidłowe działanie organizmu czy też wspomagać organizm w walce z zagrożeniami, np. wywołanymi działaniem wolnych rodników lub związanymi ze starzeniem się i stanami chorobowymi. Żywność taka nosi nazwę funkcjonalnej lub żywności o specjalnym zdrowotnym przeznaczeniu (ang. Foods for Specified Health Use - FOSHU).Historia żywych kultur bakterii, korzystnie wpływających na organizm człowieka, sięga starożytności, kiedy Hipokrates zwrócił uwagę na pozytywny wpływ fermentowanego mleka na organizm człowieka. W 1877 roku dwaj uczeni - Pasteur i Jaubert - badając zjawisko probiozy i interakcji kultur bakteryjnych zaobserwowali antagonistyczne oddziaływanie między wybranymi szczepami bakterii. W 1907 roku rosyjski mikrobiolog Ilia Miecznikow po raz pierwszy naukowo wykazał, że spożywanie jogurtów i kefirów korzystnie wpływa na zdrowie człowieka, przez zawarte w nich bakterie fermentacji mlekowej. Fuller w 1989 roku, dostrzegając korzyści ze sto- Technologia sowania mikroorganizmów, wprowadził definicję probiotyku - żywe mikrobiologiczne dodatki żywieniowe korzystnie działające na organizm gospodarza, poprzez poprawę równowagi mikroflory jelitowej. Bakterie probiotyczne, a dokładnie szczepy probiotyczne, czyli grupy bakterii izolowanych z przewodu pokarmowego człowieka, są to podawane z żywnością lub bez wyselekcjonowane kultury drobnoustrojów. Więks[...]

 Strona 1