Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Jędrusek-Golińska Dorota Piasecka-Kwiatkowska"

Alergeny pokarmowe czy możemy czuć się bezpiecznie? DOI:10.15199/65.2016.8.5


  Alergia pokarmowa jest niepożądaną reakcją pokarmową, związaną z nieprawidłową odpowiedzią na dany składnik żywności ze strony układu immunologicznego osoby uczulonej. Może przejawiać się w różnych formach; najgroźniejszą z nich jest zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny. Może on wystąpić po spożyciu nawet bardzo małej dawki alergenu. Dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów wprowadzono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które nakłada na producentów żywności obowiązek informowania o alergenach obecnych w produktach zarówno opakowanych, jak i nieopakowanych, tj. sprzedawanych luzem lub serwowanych w restauracjach, barach itp. Kwestia ta jest trudna, ponieważ nie można ustalić dawek alergenu bezpiecznych dla wszystkich osób uczulonych, a ponadto metody oznaczania alergenów mają swoje, nie zawsze satysfakcjonujące, progi detekcji. Zapewnienie bezpieczeństwa wiąże się zatem także ze wzrostem świadomości i odpowiedzialności zarówno producentów (np. szkolenia dla personelu nt. zanieczyszczeń krzyżowych), jak i konsumentów żywności.Prawidłowe odżywianie powinno dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach. Jednak u osób z nadwrażliwością na określone składniki pożywienia, niektóre pokarmy mogą wywoływać zagrożenie dla zdrowia lub wręcz życia. Alergia pokarmowa jest niepożądaną reakcją pokarmową, związaną z nieprawidłową odpowiedzią na dany składnik żywności ze strony układu immunologicznego osoby uczulonej [7]. Powszechnie znane są objawy alergii, m.in. atopowe zapalenie skóry, tzw. katar sienny, przekrwienie spojówek czy nawet astma oskrzelowa. Największy niepokój budzi jednak natychmiastowa reakcja alergiczna osoby uczulonej, stanowiąca zagrożenie dla jej życia, czyli wstrząs anafilaktyczny. Alergen, który dostanie się do krwiobiegu osoby uczulonej powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i gwałtowny spadek ciśnienia tętnic[...]

 Strona 1