Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Strupczewski"

SYSTEM DO ŚLEDZENIA WZROKU W WARUNKACH CODZIENNYCH DOI:10.15199/59.2017.6.103


  Śledzenie kierunku wzroku człowieka jest ekscytującą technologią, która ma ogromny potencjał zastosowań. Wsparcie dla kierowców, wsparcie dla niepełnosprawnych czy też bardziej wydajne interfejsy człowiek-komputer to tylko kilka ich przykładów. Nie dziwi więc wielka ilość badań wykonywana w tym temacie. Jak wskazują dostępne w tej tematyce przeglądy [4], próbowano bardzo wielu różnych podejść. Zasadniczo kierunek wzroku człowieka zależy od orientacji głowy oraz orientacji oczu. W najbardziej rozpowszechnionym komercyjnym podejściu wykorzystującym diody podczerwone pomijany jest pierwszy problem, gdyż obserwując refleksy IR można bezpośrednio wyznaczyć trójwymiarową orientację oczu [5]. To podejście sprzedawane komercyjnie przez kilka firm wymaga jednak specjalistycznego i drogiego sprzętu. W metodzie proponowanej przez autora, bazującej wyłącznie na zwykłej kamerze RGB, konieczne jest uwzględnienie pozy głowy. Szczegóły metody podane są w kolejnych rozdziałach. 2. PROPONOWANA METODA Proponowana metoda zakłada, że kierunek wzroku jest wyznaczony jako prosta przecinająca środek oka oraz środek źrenicy. Punkt skupienia wzroku jest wówczas miejscem gdzie owa prosta przecina obserwowany ekran. Jako że środek źrenicy jest z bardzo dobrym przybliżeniem środkiem tęczówki, można go określić znajdując w obrazie tęczówkę. To z kolei wykonuje się dopasowując okrąg bądź elipsę do widocznych na obrazie krawędzi. W przeciwieństwie do rozpowszechnionych metod statystycznych, dokładność proponowanej metody wyznaczania punktu skupienia wzroku nie jest ograniczona sposobem obliczeń. Jeśli na wejście algorytmu będzie podana bardzo dokładna pozycja środka oka i środka tęczowki, to wyznaczony punkt skupienia wzroku również będzie bardzo dokładny. To, co może być w obrazie bezpośrednio zmierzone to pozycje środków tęczówek w pikselach. Kluczowym pytaniem jest więc jak wyznaczyć współrzędne 3D środków tęczówek i środków oczu. W proponowanym[...]

 Strona 1