Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Sokołowski"

PROSTY WIELOKAMEROWY SYSTEM REJESTRACJI OBRAZU NA POTRZEBY BADAŃ NAD TELEWIZJĄ SWOBODNEGO PUNKTU WIDZENIA DOI:10.15199/59.2017.6.59


  Nieustanny rozwój telewizji oraz rosnące wymagania stawiane przez widzów prowadzą do pojawiania się na rynku coraz nowszych rozwiązań. Obecnie jednym z systemów, nad którymi na całym świecie prowadzi się prace, jest telewizja swobodnego punktu widzenia (ang. Free Viewpoint Television - FTV) [6]. System ten pozwala na zmianę położenia punktu widzenia wokół oglądanej sceny, co daje widzowi wrażenie, jakby znajdował się w centrum akcji. Choć system oferuje niespotykane wcześniej możliwości, nadal jest on w fazie testów, gdzie pozostaje jeszcze wiele problemów do rozwiązania. Obecne rozwiązania FTV opierają się na rozmieszczaniu kilku lub kilkunastu kamer wokół pewnej sceny. Problemem są przede wszystkim gabaryty kamer. Stosowane są duże kamery telewizyjne, które wraz ze sprzętem pomocniczym sprawiają, że system nie jest mobilny - zmiana nagrywanego otoczenia wiąże się z długim czasem przenoszenia sprzętu i ustawienia go w nowym miejscu. Dodatkowo różnice w charakterystyce optycznej poszczególnych kamer wymagają przeprowadzenia kalibracji, co przekłada się na wysoki stopień skomplikowania systemu. Innym istotnym zagadnieniem jest dokładna synchronizacja wszystkich kamer w systemie, niezbędna do dalszego przetwarzania zarejestrowanych obrazów. 2. WIELOKAMEROWY SYSTEM REJESTRACJI OBRAZU Aby zapewnić rozwój telewizji swobodnego punktu widzenia należy wprowadzić kilka usprawnień. System powinien być możliwie prosty w konstrukcji, tani oraz mobilny. Taki właśnie system jest tematem omawianej pracy. Rys. 1. Schemat blokowy prostego systemu wielokamerowego DOI: 10.15199/59.2017.6.59 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY - ROCZNIK XC - WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE - ROCZNIK LXXXVI - nr 6/2017 413 Duża kamera telewizyjna została zastąpiona modułem kamerowym, skł[...]

 Strona 1