Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Piotrowska (Plewa)"

AUTOMATYCZNA ORGANIZACJA BAZY MUZYCZNEJ NA PODSTAWIE NASTROJU MUZYKI DOI:10.15199/59.2017.6.42


  Gwałtowny wzrost bibliotek muzycznych (ich zawartość sięgająca aktualnie milionów utworów muzycznych) łatwo dostępnych przez Internet spowodował rozwój badań w kierunku automatycznych systemów wyszukiwania, organizacji i rekomendacji muzyki. Beneficjentami tych działań są zarówno naukowcy, studenci badający trendy w muzyce, muzykolodzy, jak również użytkownicy systemów rekomendacji muzyki. Warto zwrócić uwagę, że przemysł muzyczny obejmujący systemy rekomendacji muzyki jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsięwzięć komercyjnych [11,14,16]. Nastrój muzyki jest uważany za jedno z najbardziej intuicyjnych kryteriów opisu muzyki przez słuchaczy [2,5], dlatego też w prezentowanej pracy skoncentrowano się na organizacji muzyki w kontekście zawartych w niej emocji. Dziedzina automatycznego wyszukiwania muzyki (ang. Music Information Retrieval (MIR)) obejmuje wiele zagadnień, spośród których można wyróżnić główne obszary zainteresowań, takie jak: automatyczna klasyfikacja dźwięków, automatyczne rozpoznawanie melodii (MIDI, audio), rozpoznawanie melodii w wielogłosie (rozdzielanie poszczególnych ścieżek w utworze, itp.), opis muzyki poprzez parametry (opis deskryptorów standardu MPEG-7), wyszukiwanie i rekomendacja muzyki. Automatyczne rozpoznawanie nastroju muzyki (ang. Music Emotion Recognition (MER)) jest jednym z zapytań w ramach MIR, na które spodziewana odpowiedź charakteryzuje się dużą ogólnością, w przeciwieństwie do rozpoznawania wykonawcy, konkretnej wersji utworu, itp. [2]. Nastrój muzyki jest ściśle związany z percepcją emocji. Rozróżnienie pomiędzy emocjami zawartymi w muzyce a emocjami wywołanymi przez muzykę jest niezwykle ważne w kontekście prezentowanej pracy. Przyjęta w niej została terminologia określająca emocje zawarte w sygnale muzycznym jako "nastrój" muzyki. Dla odróżnienia, emocjonalne, osobiste doświadczenie słuchacza jest określane jako "emocje wywołane muzyką". To rozróżnienie[...]

 Strona 1