Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SZYMON ROGOWSKI"

Wpływ rzeczywistych warunków ekspolatacji na sprawność komercyjnych modułów fotowoltaicznych DOI:10.15199/13.2018.9.7


  W rzeczywistych instalacjach fotowoltaicznych może występować zjawisko chwilowego zacienienia modułu, które jest powszechnie znanym problemem powodującym znaczne straty energii. W krańcowych przypadkach takie zjawisko może doprowadzić do uszkodzenia części modułu lub części instalacji. Jednak jak dotąd problem częściowego zacienienia modułu przebadano jedynie w warunkach wyizolowanych tzn. przy stałej temperaturze roboczej. Poniżej przedstawione zostaną wyniki badań laboratoryjnych ilustrujące przeprowadzone pomiary w różnych temperaturach i dla różnych konfiguracji przesłonięcia, zależnie od rozmieszczenia diod bocznikujących w module komercyjnym [1,2,3]. 2. Wyniki Badań modułu Do badań wykorzystany został popularny i ogólnodostępny na rynku krzemowy moduł Yingli Solar YL255P-29b, którego dane katalogowe przedstawia tabela 1[4]. Powyższy moduł charakteryzuje się następującym układem połączeń ogniw, w którym zostały uwzględnione diody bocznikujące:[5] Badanie modułu polegało na zdejmowaniu charakterystyk I-V w warunkach oświetleniowych AM 1,5 symulowanych przez stanowisko "Eternal Sun solar simulator". Stanowisko to według danych producenta [6] charakteryzuje się: ● Światłem słonecznym klasy AAA zgodnie z IEC60904- 9:2007 ● Warunkami oświetleniowymi odpowiadającymi standardowi AM 1,5 ● Dużym obszarem testowym o wymiarach 1500 mm × 2000 mm ● Możliwością pracy pod różnymi kątami Tabela 1. Podstawowe parametry modułu Yingli Solar YL255P-29b w warunkach STC Table 1. Basic parameters of the Yingli Solar YL255P-29b module in STC conditions Moc wyjściowa w warunkach STC 255 W Prąd zwar[...]

 Strona 1