Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WIOLETA KRUPOWICZ"

Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Czytaj za darmo! »

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym ma zaszczyt poinformować i zaprosić do uczestnictwa w II Konferencji Naukowej pt. "Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju" organizowanej w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej w dniach 24-25 czerwca 2014 roku. I edycja konferencji - "Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju" zorganizowana przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym w roku 2011 w Jachrance zgromadziła badaczy wywodzących się z ośrodków z całego kraju. Zgodnie z zamierzeniem organizatorów, konferencja zainicjowała cykliczne spotkania integrujące środowisk[...]

FIG Young Surveyors Network - głos Młodych Geodetów w świecie DOI:

Czytaj za darmo! »

Stambuł, gdzie Europa spotyka się z Azją, w dniach 5-6 maja było miejscem spotkań młodych geodetów z całego świata. To właśnie tam odbyła się Konferencja Młodych Geodetów zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Geodetów (4th FIG Young Surveyors Conference), w której miałam przyjemność uczestniczyć. Konferencja została zorganizowana przez FIG Young Surveyors Network (FIG YSN) - Komisję Młodych Geodetów powołaną w 2006 roku w celu zaistnienia na forum międzynarodowym głosu młodego środowiska geodetów. Komisję tworzą studenci, doktoranci, praktycy zawodowi do 35 roku życia specjalizujący się w zakresie geodezji, kartografi i i naukach pokrewnych. Do głównych celów działalności Komisji należy:  inspirowanie i wzmocnienie pozycji młodych geodetów na forum międzynarodowym i krajowym,  zape[...]

 Strona 1