Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Marczak"

Historia piwa

Czytaj za darmo! »

Wspólną cechą napojów, które w ciągu wieków, pomimo bardzo dużej zmienności, klasyfikowane były jako piwo, jest wytwarzanie ich z ziarna zbóż; jednak na tym podobieństwa się kończą. W każdej epoce piwo smakowało nieco inaczej i powstawało w wyniku odmiennych technologii. Niezmienne w historii piwa było jedno - dążenie do wyprodukowania jak najlepszego napoju.Zamierzchłe początki Ze względu n[...]

Historia piwa

Czytaj za darmo! »

Piwna cywilizacja (cd.) Innym dokumentem sprzed ok. 6000 lat dotyczącym produkcji piwa jest kalendarz, który przedstawia zarówno sposób warzenia piwa, jak i towarzyszące temu rytuały [11]. Wiele informacji o sumeryjskim piwie dostarczyły obrazy przedstawiające jego produkcję i spożywanie. Wiemy z nich, że piwo przechowywano w naczyniach z długimi wąskimi szyjkami i zaostrzonymi podstawami. Su[...]

Historia piwa

Czytaj za darmo! »

W kolebce Europy. Grecy poznali piwo ok. 2700 lat temu, a dwa stulecia później rozpoczęli jego produkcję. Napój nie cieszył się dużą popularnością i początkowo nie miał nawet nazwy, lecz z czasem z egipskiego "Zythum" przyjęto nazwę "Zythos" [15]. Piwo w Grecji uznawano za napój niższych sfer. Mimo to Grekom zawdzięczamy pierwsze naukowe podejście do piwa - Arystoteles zaobserwował bowiem, że[...]

Historia piwa

Czytaj za darmo! »

Piwo dla ludu. W drugiej połowie XIII i na początku XIV w. kolejne miasta europejskie otrzymują prawa wytwarzania piwa. W okresie tym następuje znaczne polepszenie jego jakości [6], a do najlepszych piw w tych czasach zaliczane były piwa Franciszkanów z Bawarii. Wprowadzony zakaz produkcji piwa obowiązujący od 23 kwietnia do 29 września (to jest od dnia św. Michała do dnia św. Jerzego) miał n[...]

Historia piwa

Czytaj za darmo! »

Zanim jeszcze zaczęto używać maszyny chłodniczej stosowano już w browarnictwie maszyny parowe Jamesa Watta, wprowadzone po raz pierwszy w 1846 r. Pojawienie się piw dolnej fermentacji zagroziło piwom fermentacji górnej. W 1873 r. w Niemczech piwa górnej fermentacji stanowiły 40% piwa, ale już w 1900 r. tylko 17% [9]. Czeskie piwowarstwo ustanowione było na dobrych podstawach teoretycznych, o[...]

Piwo gaszące pragnienie rewolucji

Czytaj za darmo! »

Piwo było znane w czasach pierwszej cywilizacji Mezopotamii, budowy egipskich piramid i wypraw wojennych Juliusza Cezara [6]. Nie sposób, aby mogło go zabraknąć w czasie ważnego zwrotu w dziejach, jakim była rewolucja przemysłowa. Powstało w kolebce rewolucji, Wielkiej Brytanii, i poniekąd oddawało jej charakter i smak. Narodziny, jak to bywa w przypadkach ważnych wydarzeń, owiane są legendą; z nazwy Porter wnioskować można, że piwo to związane było z pracownikami transportowymi Londynu. Legenda podaje jakoby jeden z browarów londyńskich uwarzył piwo ze zbyt mocno palonego słodu i nieudany, zdaniem browarników, produkt oddał pracownikom przewozowym; ku zaskoczeniu wszystkich piwo to znalazło swoich entuzjastów. Dlaczego wobec tego nie zaspokoić potrzeb tej grupy konsumentów i nie [...]

Notyfikacja jakościowa w SAP

Czytaj za darmo! »

Zawiadomienia jakościowe (notyfikacje) są jedną z bardzo ciekawych i niosących ze sobą duży potencjał funkcjonalności SAP QM.SAP R/3 jest oprogramowaniem klasy ERP, który wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem. Nazwa oprogramowania pochodzi od nazwy firmy, która je stworzyła - SAP (niem.: Systemanalyse und Programmentwicklung, ang. Systems Applications and Products in Data Processing), R - pochodzi od ang. Realtime a 3 od trzypoziomowej architektury systemu (bazy danych, serwera aplikacji i klienta). Obecnie na świecie jest około 121 000 instalacji produktów SAP używanych przez 47 800 klientów, a korzysta z nich około 12 milionów użytkowników. Jednym z podstawowych przeznaczeń SAP QM było zintegrowanie systemów zarządzania jakością z normami ISO 9000. Zakładami w których najczęściej wprowadzany jest SAP QM, są firmy z branży lotniczej, paliwowej, kosmetycznej farmaceutycznej i chemicznej. Wdrożenie SAP QM w przedsiębiorstwach, szczególnie dużych, poza uporządkowaniem działań jakościowych i ujęciu ich w jednym spójnym systemie informatycznym, dodatkowo je integruje i pozwala na ich łatwiejszą koordynację. Dużą zaletą SAP QM jest jego integracja z pozostałymi obszarami systemu, takimi jak: planowanie produkcji (PP), gospodarka magazynowa (MM), sprzedaż i dystrybucja (SD). Daje to np. możliwość zabezpieczenia serii produktów objętych jakimkolwiek ryzykiem jakościowym przed formalnym zwolnieniem na rynek. Narzędzia QM pokrywają praktycznie cały cykl życia produktu. Złączenie QM z funkcjonalnościami kontrolingowymi (CO) umożliwia szacowanie kosztów jakości. Silna integracja zapewnia również wykonywanie niektórych powtarzalnych czynności automatycznie np. równoległe z za[...]

Po co piwu enzymy?

Czytaj za darmo! »

Enzymes are one of the most important factors in beer production. They are present on each stage of production and their activity creates product quality. Well understanding of their activity is important in understanding of whole process of production. Nowadays there are bigger capabilities for control of enzymatic processes also external enzymes can be added for improving of parameters in each stage of beer production. Enzymy są jednymi z najważniejszych czynników przy produkcji piwa. Są obecne na każdym jej etapie, a od ich działania w dużej mierze zależy jakość produktu. Prawidłowe zrozumienie ich funkcjonowania pozwala na lepsze rozpoznanie całego procesu produkcji. Współcześnie istnieją możliwości większego sterowania procesami enzymatycznymi, jak również dodawania enzymów [...]

Piwo z pszenicy

Czytaj za darmo! »

Within last decades wheat beer has become very popular in Germany, Belgium and USA. Is it possible that this kind of beer will be also popular in Poland? Growing number of wheat beers at Polish market shows that there is still a niche for a new product. This article introduces us into history, technology and different styles of beer made of wheat - beer which consumption will be grow probably within next few years. W kilku ostatnich dekadach Niemcy (a zwłaszcza Bawarczycy) i Belgowie przywołali z historii piwa pszeniczne i stworzyli z nich jedne z ciekawszych i bardziej popularnych piw. Powrót piwa pszenicznego obserwowany jest również w USA. Czy taka tendencja pojawi się w Polsce? Czy polski konsument, znudzony monokulturą piwa dolnej fermentacji, obecnego w większości sklepów, s[...]

Skąd się w piwie wzięły drożdże?

Czytaj za darmo! »

A history of beer and bread is strogly connected. Both were produced from the same raw materials, barley and wheat. At the beginning beer fermentation was spontaneous, carried out by wild yeast and bacteria. This method is used also for Lambic production today. First Saccahromyces cerevisiae cells was transferred to beer probably from wine fermentation, and then evolved into top-fermenting strains known today. Bottom-fermenting strains S. pastorianus are hybrid of S. cerevisiae and S. bayanus, occured in Bavaria in late Middleages. All Saccharomyces strains of industrial importance are classified now as a group of Saccharomyces sensuo stricto. Historia piwa i chleba jest ściśle powiązana. Są produkowane z tych samych zbóż, jęczmienia i pszenicy. U początków produkcji piwo wytwarzane było za pomocą fermentacji spontanicznej, prowadzonej przez dzikie drożdże i bakterie. Metoda ta jest używana do dzisiaj do produkcji piwa lambik. Drożdże Saccharomyces cerevisiae zostały przeniesione do piwa prawdopodobnie z fermentacji wina i wyewoluowały w szczepy górnej fermentacji znane dzisiaj. Szczepy dolnej fermentacji należące do gatunku S. pastorianus są hybrydą szczepów S. cerevisiae i S. bayanus, która pojawiła się w Bawarii pod koniec Średniowiecza. Wszystkie szczepy Saccharomyces o znaczeniu przemysłowym są sklasyfikowane dzisiaj jako grupa Saccharomyces sensuo stricto. Drożdże: heterotroficzne organizmy, których naturalnym środowiskiem bytowania są powierzchnie tkanek roślinnych, włączając w to kwiaty i owoce (Food, fermentation and microorganisms, Charles . W. Bamforth) [2]. Powstanie piwa Kiedy powstało piwo? Źródła nie są całkowicie zgodne, ale z pewnością było to gdzieś pomiędzy 15 tys. a 11 tys. lat p.n.e. w Azji Mniejszej. Jak po raz pierwszy sporządzono piwo? Z całą pewnością miało to wiele wspólnego z wypiekiem chleba. Jęczmień, z którego robi się piwo, był używany pierwotnie razem z pszenicą do wypieku chleba. Ziarna zbóż mielono[...]

 Strona 1  Następna strona »