Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANETA MUSKAŁA"

SPP w strukturach CEPI DOI:

Czytaj za darmo! »

Podstawowym celem działania Komitetu ds. Zmian Klimatu i Energii jest wywieranie wpływu na decydentów i tworzących prawo na szczeblu europejskim w szeroko rozumianym obszarze polityk i legislacji dotyczącej zmian klimatu i zagadnień energetycznych. Działalność ta ma służyć poprawie konkurencyjności naszego sektora przemysłu. W 2014 r. przed Komitetem postawiono 3 priorytety: - Utrzymanie statusu sektora "carbon leakage" dla przemysłu celulozowo-papierniczego po roku 2020 i tym samym zapewnienie puli bezpłatnych uprawnień do emisji dla[...]

 Strona 1