Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Świercz"

Time-Frequency Approach to Artefacts Suppressing in FM Signals

Czytaj za darmo! »

The elimination of undesired impulses by non-parametric estimation of the instantaneous frequency (IF), using time-frequency distribution, is considered in this paper. Standard time-frequency techniques fail to analyse signals embedded in impulse environment. It has been shown, taking into considerations polynomial frequency modulation signals, that the robust Wigner distribution (WDR) produces quite good estimates of (IF) of nonstationary signals corrupted by impulses for values of the SNR0 dB ratio, independently of the signal frequency modulation (FM) Streszczenie. W artykule prezentowany jest algorytm eliminacji zakłóceń impulsowych poprzez nieparametryczną estymacje częstotliwości chwilowej sygnału (IF). Przyjmując do rozważań wielomianowe modulacje częstotliwości pokazan[...]

Studium dokładności tomograficznego obrazowania obiektu rotującego w radarach dopplerowskich z wykorzystaniem przekształceń czas - częstotliwość DOI:10.15199/59.2016.11.5


  Zaprezentowano wybrane aspekty analizy dokładności zobrazowania klasycznego oraz zobrazowania metodami tomografii komputerowej obiektu jednopunktowego obracającego się ze stałą prędkością kątową w po wyeliminowaniu ruchu translacyjnego. W radarach dopplerowskich dwuwymiarowy obraz tomograficzny, czyli rozkład przestrzenny punktów rozpraszania obiektu na płaszczyźnie (X, Y) jest tworzony z jednowymiarowych rzutów tomograficznych otrzymanych z profili częstotliwościowych rotującego obiektu. W artykule przyjęto wyostrzony spektrogram (Reassigned Spectrogram) jako rzuty tomograficzne. Ocena jakościowa rozdzielczości zobrazowania jest dokonywana na podstawie zachowania funkcji rozpraszania systemu PSF (Point Spread Function). Jeśli taką funkcję uda się wyznaczyć dla rozpatrywanego systemu zobrazowania, to można analizować matematyczne aspekty tej funkcji. W przeciwnym przypadku pozostaje badanie zobrazowania pojedynczego punktu rozpraszającego i ocena skutków nieuniknionego rozmycia wprowadzanego przez funkcję rozpraszania PSF na rozdzielczość obrazu wynikowego. Przeanalizowano właściwości funkcji PSF dla kilku metod zobrazowania radarowego, ze szczególnym uwzględnieniem zobrazowania tomograficznego rotującego obiektu. Zobrazowanie tomograficzne zrealizowano za pomocą algorytmu filtrowanej projekcji wstecznej (Filtered Back Projection) w środowisku Matlab. Słowa kluczowe: tomografia radarowa, analiza czasowo-częstotliwościowa, wyostrzanie rozkładu czas-częstotliwość, point spread function Obraz elektromagnetyczny o wysokiej rozdzielczości jest podstawowym wymaganiem w detekcji i rozpoznaniu cech obiektów widzianych przez radar. Obrazem radarowym jest funkcja dwuwymiarowa określona na płaszczyźnie (X, Y), zazwyczaj na płaszczyźnie odległość - częstotliwość Dopplera (range-Doppler), charakteryzująca właściwości rozpraszania fali elektromagnetycznej obiektu, otrzymywana w wyniku przetwarzania sygnału odebranego przez odbiornik radarow[...]

Image encryption algorithms based on wavelet decomposition and encryption of compressed data in wavelet domain DOI:10.15199/48.2018.02.19

Czytaj za darmo! »

Devices and services commonly used by people often require safe data transmission and data storage. A digital image is a special type of data. Image transmission is very important in internet communication, multimedia systems, telemedicine, medical imaging systems, military communication, industrial processes, so there is a strong need of special data protection from unauthorized access. Encryption of data, called as cryptography, is a way to ensure a desired safety level. Generally cryptography (encryption and decryption) is the technology encompassing methods of transforming original message into one, that is unintelligible, and then retransforming that message back to its original form. Both encryption and decryption processes are supported by a cryptographic key known only to the sender and the receiver. Additionally encryption and decryption are slow processes and it is often difficult or even impossible to make a secure image in realtime. That is why encryption and decryption algorithms with reduction of time processing are strongly desirable. Static images are two dimensional (2D) data divided into N rows and M columns. The intersection of a row and a column is termed a pixel. The value assigned to every pixel is the average brightness of the pixel rounded to the nearest integer value. For video standards static frames can even have NxM = 1035x1320 pixels with 16384 grey levels. Colour images have basically three matrices, one matrix for each basic colour in a colour space. So images are data sets of big dimension, what additionally makes an encryption process more difficult. Images have unequally distributed relevant information. It means that only a part of pixels determines some important properties of an image, whereas remaining pixels have less importance and may not provide much information. For this reason images can be decomposed into important and unimportant parts. Some transforms are used as a tool of dec[...]

Image encryption algorithms based on wavelet decomposition and encryption of compressed data in wavelet domain DOI:10.15199/48.2018.02.19

Czytaj za darmo! »

Devices and services commonly used by people often require safe data transmission and data storage. A digital image is a special type of data. Image transmission is very important in internet communication, multimedia systems, telemedicine, medical imaging systems, military communication, industrial processes, so there is a strong need of special data protection from unauthorized access. Encryption of data, called as cryptography, is a way to ensure a desired safety level. Generally cryptography (encryption and decryption) is the technology encompassing methods of transforming original message into one, that is unintelligible, and then retransforming that message back to its original form. Both encryption and decryption processes are supported by a cryptographic key known only to the sender and the receiver. Additionally encryption and decryption are slow processes and it is often difficult or even impossible to make a secure image in realtime. That is why encryption and decryption algorithms with reduction of time processing are strongly desirable. Static images are two dimensional (2D) data divided into N rows and M columns. The intersection of a row and a column is termed a pixel. The value assigned to every pixel is the average brightness of the pixel rounded to the nearest integer value. For video standards static frames can even have NxM = 1035x1320 pixels with 16384 grey levels. Colour images have basically three matrices, one matrix for each basic colour in a colour space. So images are data sets of big dimension, what additionally makes an encryption process more difficult. Images have unequally distributed relevant information. It means that only a part of pixels determines some important properties of an image, whereas remaining pixels have less importance and may not provide much information. For this reason images can be decomposed into important and unimportant parts. Some transforms are used as a tool of dec[...]

 Strona 1