Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Smykowski"

GSM-R - dedykowany system łączności dla transportu kolejowego DOI:10.15199/59.2016.4.2


  Przedstawiono wdrażany obecnie w Polsce system bezprzewodowej łączności GSM-R, przeznaczony do transportu kolejowego, będący głównym elementem europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym ERTMS. Opisano podstawowe dokumenty standaryzacyjne, powstałe w ramach projektu EIRENE, regulujące wymagania, które musi spełniać sieć GSM-R, architekturę oraz główne usługi i funkcje sieci GSM-R. Zaprezentowano usługi, funkcje, architekturę oraz interfejsy podsystemu dyspozytorskiego FDS współpracującego z siecią GSM-R. Przedstawiono przykład implementacji systemu dyspozytorskiego przeznaczonego do sieci GSM-R - rozwiązanie DGT-FDS. Podano aktualny stan wdrożenia sieci GSM-R w Polsce. Słowa kluczowe: sieć GSM-R, kolej, ERTMS, EIRENE, system dyspozytorski, terminal FDS W ostatnich latach, w ramach licznych modernizacji infrastruktury polskich sieci kolejowych i dostosowania jej do standardów europejskich, wdrażane jest rozwiązanie systemu łączności komórkowej GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) przeznaczonego do zastosowania w transporcie kolejowym. Celem artykułu jest przedstawienie systemu GSM-R w kontekście standaryzacyjnym oraz usługowym, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności podsystemu dyspozytorskiego FDS (Fixed Dispatcher System) - podstawowego elementu dla funkcjonowania centrów sterowania ruchem kolejowym oraz komunikacji pomiędzy pociągami i dyspozytorami. System łączności GSM-R, obok systemu sterowania ruchem ETCS (European Train Control System), stanowi integralną część europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym ERTMS (European Rail Traffic Management System) - projektu wspieranego przez Unię Europejską zgodnie z Dyrektywą nr 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w UE. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie pełnej współpracy i ujednolicenie działania systemów zarządzania ruchem kolejowym, wykorzystywanych w[...]

 Strona 1