Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Sanewski"

Wytrzymałość na zginanie ściany z cegieł historycznych wzmocnionej prętami GFRP DOI:10.15199/33.2019.03.09


  Naprawę zarysowanych zabytkowych murów wykonuje się często tzw. metodą zszycia, przez umieszczenie zbrojenia zszywającego rysę w zaprawie osadzonej w bruzdach [1, 2, 11], które wykonuje się najczęściej w spoinach wspornych przez ich mechaniczne wycięcie na głębokość do 60 mm. Badania modeli ścian potwierdzają skuteczność tego typu naprawy przy obciążeniu pionowym [3], przy ścinaniu [4] oraz przy zginaniu z płaszczyzny [5].Wliteraturze nie ma jednak wielu badań dotyczących efektywności tego typu wzmocnienia w przypadku zginania w płaszczyźnie, mimo że jest to dość częsty przypadek obciążenia wynikający np. z utraty nośności ław fundamentowych lub nadmiernego ugięcia nadproży, belek czy stropów, na których wzniesiono ściany murowane. W artykule opisano wyniki badań murowanej zarysowanej ściany wzniesionej z cegły historycznej i wzmocnionej zbrojeniem kompozytowym.Wzmocnionymur poddano zginaniu w płaszczyźnie. Stosowane materiały W badaniach wykorzystano historyczną renesansową cegłę rozbiórkową, a do wzniesienia modeli zastosowano zaprawę wapienną M0,5 zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 [8]. Wymiary cegły wynosiły 135 x 70 x 28 m. Cegła wykazywała liczne ubytki i pustki powietrzne (fotografia 1). Badania wytrzymałości na ściskanie zaprawy przeprowadzono na trzech próbkach prostopadłoście[...]

 Strona 1