Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Wilk"

TYTANIUM PRUSZYŃSKI - jedyny dach w Polsce o odporności ogniowej REI 60 przy kącie nachylenia do 45° DOI:

Czytaj za darmo! »

Zapotrzebowanie na lekkie przekrycia dachowe i elewacyjne jest coraz większe. Dachy przechodzące w elewację, towtej chwili standard przy projektowaniu hal sportowych, basenów, centrów wystawienniczo-konferencyjnych, a nawet obiektów mieszkaniowych o podwyższonych standardach architektonicznych. Wzwiązku z tym, poszukując dobrego rozwiązania, firma PuntoPruszyński, korzystając z doświadczenia i materiałów firmy Rockwool, opracowała lekki, estetyczny, ciepły dach TYTANIUM PRUSZYŃSKI o symbolach DWW; DWWL i DWW P. Konstrukcja takiego rozwiązania to: nośna blacha trapezowa; skalna wełna dachowa zapewniająca odpowiednie właściwości ogniowe, termiczne i akustyczne; pośrednia konstrukcja mocująca umożliwiająca swobodną pracęmetali i hydroizolacja z blachy tytanowo-aluminiowej TYTANIUM PRUSZYŃSKI w technologii rąbka podwójnego (rysunek 1).Pierwszym etapem opracowania były dachy o kącie nachylenia 0 - 25°. Badania ogniowew2011 r. potwierdziły odporność ogniową REI 30 całego układu. Zmianymetody badania odpornościogniowej wprowadzone w 2014 r. spowodowały, że zakres stosowania, na podstawie dotychczas przeprowadzonych testów, ograniczono do kąta nachylenia dachu 0 - 15°.Dotyczyło t[...]

ZAGADNIENIA PRZEROBU WTÓRNYCH MATERIAŁÓW TLENKOWYCH W PROCESIE ISP W HC MIASTECZKO ŚL.


  Przedstawiono podstawowe zagadnienia techniczne i technologiczne przerobu cynkowo-ołowiowych materiałów tlenkowych w procesie Imperial Smelting, obejmujące przygotowanie wsadu do procesu spiekania (odchlorowanie niektórych materiałów), równoważenie bilansu energetycznego na maszynie spiekalnicze, utylizacji gazów technologicznych z procesu spiekania (metodą mokrą wapniakową). Podano wyniki badań modyfikacji składu chemicznego żużli celem utrzymania ich temperatury topnienia na poziomie umożliwiającym poprawną pracę pieca szybowego oraz wyniki badań składu chemicznego spieku celem zniwelowania szkodliwego wpływu zwiększonych zawartości alkaliów w niektórych materiałach wsadowych. Słowa kluczowe: cynk, proces Imperial Smelting, materiały tlenkowe, spiekanie, żużel TREATMENT OF SECONDARY OXIDE MATERIALS IN IMPERIAL SMELTING PROCESS AT HC MIASTECZKO SL. ZINC SMELTER Basic technical and technological problems of treatment of zinc-lead bearing oxide materials in Imperial Smelting Process are described, including charge preparation for sintering process (chlorine removal from some of materials), compensation of energy balance in sintering machine, management of process gases from sintering process (wet limestone method). Results of studies into modification of chemical composition of slags to maintain their melting point at the level suitable for proper shaft furnace operation and results of studies into chemical composition of the sinter for elimination of harmful influence of increased alkalis content in some charge materials are presented. Keywords: zinc, Imperial Smelting Process, oxide materials, sintering, slag Wprowadzenie Wyczerpywanie się polimetalicznych złóż rud cynkowo- -ołowiowych oraz rosnące koszty przerobu koncentratów siarczkowych są przyczyną, że w procesie Imperial Smelting w HC Miasteczko Śląskie w coraz większym stopniu przerabiane są tańsze półprodukty i odpady zawierające cynk i ołów postaci utlenionej. Zdecydowanie i[...]

 Strona 1