Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Pękowski"

Czy to już koniec ery budynków wielkopłytowych? DOI:

Czytaj za darmo! »

Jednymz głównychwyzwań, jakie stoją przed modernizacją budynków z wielkiej płyty, jest termomodernizacja. Obecne wymagania wynikające z Warunków Technicznych podają, że współczynnik przenikania ciepła przegrody powinien wynosić co najmniej U ≤ 0,23 W/(m2K). W rozporządzeniu zapisany jest również kolejny etap ograniczenia przenikania ciepła przez przegrody pionowe-w2021 r.wymagany współczynnik U ścian to co najm[...]

 Strona 1