Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Kusznierewicz"

Optymalizacja inwestycji na przykładzie obiektów kolejowych z prefabrykatów żelbetowych DOI:


  Wartykule przeanalizowano finalne rozwiązania projektowe wraz ze zmianami w pierwotnych projektach w ramach trzech kolejowych zadań inwestycyjnych: Linii ObwodowejWarszawy; LSC Konin i LSC Kutno. Optymalizacja była możliwa dzięki ścisłej współpracy inwestora z wykonawcami mostowych obiektów kolejowych oraz projektantami pierwotnych konstrukcji. W drugiej części artykułu omówiono wpływ stosowania zamków pomiędzy prefabrykatami na przykładzie pojedynczego segmentu prefabrykowanej konstrukcji o przekroju prostokątnym, z układem współpracujących prefabrykatów, połączonych zamkami. Linia Obwodowa Warszawy Zadanie inwestycyjne polegało na remoncie linii obwodowej w Warszawie (odc.Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia -WarszawaGdańska). Inwestor - PKP Polskie Linie Kolejowe SA.; generalny wykonawca - STRABAG Sp. z. o.o.; biuro projektowe - Transprojekt Gdański Sp. z. o.o. Projekt budowlany zakładał rozbiórkę istniejącego dwuprzęsłowego wiaduktu przeprowadzającego ciąg pieszy pod układem torowym. Pierwotnie w jego miejsce zaprojektowano jednoprzęsłowy prefabrykowany wiadukt kolejowy. Zastosowanie tej technologiimiało skrócić czas wykonania prac oraz zwiększyć jakość stosowanych elementów.Montaż obiektów składających się z dziesięciu podpór i pięciu łukowych ustrojów nośnych zajmuje od dwóch do trzech dni. Na etapie realizacji inwestycji okazało się, że istniejący odcinek linii kolejowej może być całkowicie wyłączony z ruchu i w efekcie czynnik czasu przestał być tak istotny. Z te[...]

 Strona 1